Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Dotace 2007 - 2013


Naše dotační vysvědčení 2007-2013

Nejsme žádní nezkušení nováčci. Podnikatelům i veřejné správě jsme v posledních sedmi letech poskytli komplexní dotační servis a zajistili tím významné spolufinancování investic. Zvládli jsme připravit žádosti o dotaci, realizovali jsme související výběrová řízení a pomohli i s administrací projektů.

Operační program Podnikání a inovace

Největší zkušenosti máme s Operačním programem Podnikání a inovace (OPPI), který byl hlavním nástrojem evropské dotační podpory podnikatelů. OPPI byl rozdělen do 15 podprogramů, zpracovali jsme žádosti o dotaci do 11 z nich. Úspěšně.

Podprogramy OPPI, o něž byl největší zájem (počet projektů, výše investice)

 • ICT a strategické služby (106, 3,3 mld.)
 • Inovace (61, 2,4 mld.)
 • Potenciál (42, 1,9 mld.)
 • Nemovitosti (41, 542 mil.)
 • Rozvoj (45, 499 mil.)

Operační program Životní prostředí

Oblíbené byly i projekty podpořené z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Naši odborníci pomohli podnikatelům, obcím, městům i krajům a jejich podřízeným organizacím s investicemi do snížení energetické náročnosti nemovitostí, budování nové infrastruktury či revitalizací brownfieldů.

Dotační programy TAČR

Zejména pro výzkumné organizace a podniky provozující aplikovaný výzkum a vývoj byla zajímavá podpora z dotačních programů, které nabízí Technologická agentura ČR (TAČR). Získali jsme pro naše klienty dotaci na funkční prototypy a ověření technologií v rámci programu Alfa, uspěli jsme i s projekty v navazujícím programu Epsilon.

 

infografika_enovation  

Co umíme?

 • zprostředkovali jsme investice za 11 mld.
 • připravili jsme 351 dotačních projektů
 • získali jsme pro klienty dotace ve výši 5 mld.
 • realizovali jsme 256 výběrových řízení
 • zvládli jsme administraci 209 dotačních projektů

 

Oblasti, do nichž šly námi zprostředkované investice

 • výzkum a vývoj
 • pořízení strojů a technologií
 • pracovní místa
 • rekonstrukce budov
 • snížení dopadů na životní prostředí


S čím pomůžeme vám?

Dotační období 2007-2013 stále není u konce. Mnohé projekty pořád dobíhají a my jsme vám schopni poradit zejména s realizací výběrových řízení a celkovou administrací schváleného projektu včetně auditu či zpracování žádostí o platbu. Známe dotační pravidla a máme bohaté zkušenosti. Ozvěte se nám. Poradíme.

Kontaktujte nás na emailu enovation@enovation.cz nebo na zelené lince 800 190 163.