Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
O dotacích na ekologii a energetiku


 

V novém dotačním období 2014-2020 mohou podniky všech velikostí čerpat dotace na projekty, díky kterým dojde k efektivnějšímu využívání energie a výsledkem bude i šetrnější chování k přírodě.

Dotace na eko-energie lze získat v rámci těchto programů:

Dotace na energii budou v tomto programu moci čerpat podniky s projekty na modernizaci výrobních procesů či rekonstrukci stávající zastaralé infrastruktury s důrazem na energetickou náročnost.

V rámci tohoto programu budou moci firmy čerpat dotace na snížení energetické náročnosti provozu, popř. zvýšení efektivity, a využívání obnovitelných zdrojů energie

Cílem je ve větší míře uplatnit nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a zvýšení využívání druhotných surovin. Podnikatelské subjekty budou moci čerpat na:

 • pořízení souvisejících technologií
 • pořízení dobíjecích stanic
 • úhradu části kupní cenu elektromobilu, která přesahuje průměrnou cenu automobilů se spalovacím motorem

Tyto programy se zaměřují na projekty zabývající se rozvojem elektrických a tepelných soustav. Podporovány budou aktivity zavádějící či zvyšující účinnost systémů kombinované výroby elektřiny a tepla, dále také výstavba, rekonstrukce a modernizace vedení přenosové soustavy a transformačních stanic.


Životní prostředí

Cílem Operačního programu Životní prostředí je zajištění kvalitního prostředí a jeho ochrana, podpora efektivního využívání zdrojů a omezení negativních dopadů lidské činnosti na přírodu. V rámci Operačního programu Životní prostředí je podporováno mnoho aktivit i odvětví, jejich přehled naleznete zde.

 

S čím Vám můžeme pomoci?

Dotační specialisté pro vás zajistí komplexní správu dotačních projektů a dokáží odborně posoudit podnikatelské plány našich klientů a jejich soulad s dotačními programy. Zajistíme pro Vás:

 • Konzultaci projektových záměrů
 • Zjištění vhodných dotačních titulů (dotační audit)
 • Formulaci podnikatelského záměru a studie proveditelnosti
 • Zpracování kompletní žádosti o dotaci
 • AfterCare – činnosti spojené s administrací schváleného projektu
 • ProfiTender – komplexní zajištění výběrových řízení
 • Komunikaci se státními orgány
 • Informační servis

Více o našich službách >>

Naše reference

Naši dotační specialisté připravili úspěšné dotační projekty zaměřené na eko-energie a mezi naše spokojené klienty patří např.:

logo_ideal logo_timbply logo_tokoz logo_zvvz

 


 

V případě vašeho zájmu či jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte emailem na enovation@enovation.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 190 163.