Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
O dotacích na ekologii a energetiku


 

Ekologie a energetika patří společně s konkurenceschopností mezi nejčastěji zmiňovaná témata Evropské unie. Důležitost myšlenky je podložena i objemem finančních prostředků, které v období 2014-2020 umožní snížit energetickou náročnost a zlepšit ekologické chování členských zemí EU.

Dotace na ekologii a energie se týkají jak soukromého, tak veřejného sektoru. Hlavní část ekologických opatření bude pokryta z Operačního programu Životní prostředí, který má na roky 2014-2020 připravený rozpočet ve výši necelých 70 mld. korun. Další projekty podpoří relevantní podprogramy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Obce, města, kraje i jejich podřízené organizace budou oprávněny čerpat peníze z EU na nakládání s odpady, zateplování, kultivaci životního prostředí, obnovitelné zdroje nebo čistírny odpadních vod.

Cíle ekologických a energetických projektů

 • kvalitnější voda
 • nižší riziko povodní
 • lepší ovzduší v lidských sídlech
 • snižování ekologické zátěže
 • nakládání s odpady
 • ochrana krajiny a přírody
 • energetické úspory

S čím vám pomůžeme

Naši zkušení dotační odborníci zprostředkovali z OPŽP a OPPI v posledních šesti letech investiční projekty v hodnotě přesahující 11 mld. korun. Máme zkušenosti jak se soukromým, tak s veřejným sektorem. Rádi pomůžeme i vám.

 • zkonzultujeme a posoudíme investiční záměr
 • vybereme správný dotační titul
 • zpracujeme žádost o dotaci
 • budeme komunikovat s orgány řídícími dotační program
 • zařídíme administraci schváleného projektu
 • realizujeme výběrová řízení

Více o našich službách >>

Referenční projekty

Město Úvaly

 • zateplení budov ve vlastnictví města za 17 mil. Kč
 • podání žádosti o dotaci, zajištění výběrových řízení, celková administrace projektu

ZVVZ NEMOVITOSTI, s.r.o.

 • energetické úspory v ZVZZ Nemovitosti s.r.o.
 • investice 84.000.000 Kč
 • výše dotace 42.000.000 Kč

IDEAL AUTOMOTIVE Bor, s.r.o.

 • úspory energií ve společnosti
 • investice 31.141.000 Kč
 • výše dotace 9.342.000 Kč

TOKOZ a.s.

 • energetické úspory v areálu společnosti
 • investice 17.705.000 Kč
 • výše dotace 5.311.000 Kč 

TIMBEPLY s.r.o.

 • energetické úspory v areálu společnosti
 • investice 10.862.000 Kč
 • výše dotace 5.431.000 Kč

 

V případě vašeho zájmu o programy podpory ekoenergetických projektů či jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte emailem na enovation@enovation.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 190 163.