Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
O dotacích na technologie


 

Podnikatelé mohou v období 2014-2020 získat významnou veřejnou podporu ve formě dotace na rozvoj svých podniků. Důvodem je snaha EU o snížení regionálních rozdílů mezi členskými státy. Optikou Bruselu jsou podniky v tomto úsilí stejně důležité jako veřejný sektor, proto strukturální fondy EU umožní i dotování jejich investičních projektů.

Primárně jsou evropské dotace určeny pro malé a střední podniky ze zpracovatelského průmyslu realizující své projekty mimo území Hlavního města Prahy. Při splnění pravidel se však o veřejnou podporu mohou ucházet i velké podniky.

Podporované oblasti

  • dotace na nové stroje a vybavení
  • dotace na HW a SW
  • podpora nákupu know-how
  • opatření patentů a licencí

Klíčem je OPPIK

Primárně by podnikatelé usilující o dotaci na pořízení technologií měli sledovat Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Na podporu podnikatelů je v něm pro následujících sedm let přichystáno 116 mld. korun. Významný podíl této sumy půjde na po pořizování nových technologií, bude se jednat zejména o tyto podprogramy:

S čím vám pomůžeme

Naši zkušení dotační odborníci zprostředkovali v posledních šesti letech investiční projekty v hodnotě přesahující 11 mld. korun. Máme zkušenosti jak se soukromým, tak s veřejným sektorem. Rádi pomůžeme i vám.

  • zkonzultujeme a posoudíme investiční záměr
  • vybereme správný dotační titul
  • zpracujeme žádost o dotaci
  • budeme komunikovat s orgány řídícími dotační program
  • zařídíme administraci schváleného projektu
  • realizujeme výběrová řízení

 Více o našich službách >>

Naše reference

Valeo – nové výrobní technologie za 34 mil. korun, podání žádosti o dotaci, realizace výběrových řízení a komplexní správa projektu

 


 

Pokud máte zájem o více informací a chtěli byste zjistit, zda má váš investiční záměr šanci získat dotaci v některém z uvedených programů, obraťte se na naše specialisty. Buď na emailu enovation@enovation.cz, nebo na bezplatné telefonní lince 800 190 163.