Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
O dotacích pro podnikatele


 

V novém dotačním období 2014-2020 je pro společnosti připravena široká škála možností získání grantu.  Dotace pro podniky se snaží podpořit zejména rozvoj podnikání, konkurenceschopnost českých firem a také jejich spolupráci i se zahraničními společnostmi. Podnikatelé mohou čerpat dotace jak na národních, tak i ze strukturálních fondů. 

Kdo může čerpat dotace?

Dotace na podporu podnikání mohou čerpat firmy všech velikostí, nejvyšší míru podpory pak mají možnost získat malé a střední podniky. Nejčastěji podporovanou oblastí podnikání je zpracovatelský, nebo-li výrobní sektor. Konkrétní podmínky podpory jsou vždy stanoveny v jednotlivých programech, více specifikovány jsou pak v rámci vyhlášených výzev.

Oblasti podpory

Smyslem dotací pro podnikatele je podpořit investice hned v několika rozdílných sférách. Podniky mohou využít těchto možností:

Firmám jsou poskytovány příspěvky na nákup vybavení, strojů, zařízení a nové technologie.

Dotační programy pro IT zahrnují jednak dotace na software, ale také na nákup vybavení a mzdy a školení IT pracovníků

Prioritou Evropské unie je poskytnout granty na podporu podnikání zejména v oblasti týkající se inovací produktů a služeb.

Tato forma podpory se vztahuje na mezinárodní spolupráci firem či institucí.

Dotace na nemovitosti jsou prostředkem k financování projektů zaměřených na rekonstrukci či výstavbu podnikatelských budov.

EU se snaží finančně podpořit projekty, jejichž cílem je zvýšit energetickou účinnost a využívat obnovitelné zdroje energie.

Ze strukturálních fondů EU jsou financovány i mzdy a školení pracovníků.

Granty na podporu podnikání jsou poskytovány podnikatelům i v dalších oblastech.

 

S čím vám pomůžeme

Naši specialisté Vám zajistí komplexní správu projektů v:

Dále Vám pomůžeme se zpracováním projektů na:

Kromě přípravy projektů vám zpracujeme i:

 Více o našich službách >>

 

Naše reference

Díky zkušenostem našich odborníků jsme pro naše klienty získali dotační podporu ve více než 350 projektech v celkové hodnotě 12 miliard. Mezi naše spokojené klienty patří např:

logo_atento   
logo_at t
logo_denso   
logo_meopta            logo_spolchemie          logo_stachema       
logo_skoda logo_tpca      logo_tsystems
 logo_valeo  logo_vítkovice     logo_zentiva   

 


 

Máte zájem o více informací? Chtěli byste zjistit, zda má váš investiční záměr šanci získat dotaci v některém z uvedených programů? Obraťte se na naše specialisty na emailu enovation@enovation.cz, nebo na bezplatné telefonní lince 800 190 163.