Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
O dotacích pro veřejný sektor


 

V období 2014-2020 mohou dotaci a grant získat i obce, města, kraje a jejich organizační složky. Veřejná správa a samospráva budou moci čerpat dotace jak z národních zdrojů, tak ze strukturálních fondů EU.

Hlavním smyslem dotací z EU je vyrovnání regionálních rozdílů mezi členskými státy Evropské unie. V praxi to tedy znamená, že se drtivá většina evropských dotací rozdělí mezi subjekty sídlící mimo území Hlavního města Prahy. Bude možné podpořit třeba kanalizaci v Sokolově, likvidaci skládky v Mníšku pod Brdy, zlepšení IT vybavení obecního úřadu v Suchdole nad Odrou či snížení ekologické náročnosti škol na Hodonínsku.

Z nastavení dotačních pravidel vyplývají zajímavé dotační možnosti pro většinu obcí, měst a krajů ČR. Pro úspěšné čerpání veřejných prostředků je však nutné se v možnostech dostatečně zorientovat.

Dotační programy EU určené pro veřejný sektor

 • Integrovaný regionální operační program
 • Operační program Doprava
 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 • Operační program Praha – pól růstu
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
 • Operační program Technická pomoc
 • Operační program Zaměstnanost
 • Operační program Životní prostředí
 • Program rozvoje venkova

S čím vám pomůžeme

Naši zkušení dotační odborníci zprostředkovali v posledních deseti letech investiční projekty v hodnotě přesahující 20 mld. korun. Máme zkušenosti jak se soukromým, tak s veřejným sektorem. Rádi pomůžeme i vám.

 • zkonzultujeme a posoudíme investiční záměr
 • vybereme správný dotační titul
 • zpracujeme žádost o dotaci
 • budeme komunikovat s orgány řídícími dotační program
 • zařídíme administraci schváleného projektu
 • realizujeme výběrová řízení
 • pomůžeme Vám nastavit projektové řízení v organizaci

Více o našich službách >>

Referenční projekty

Město Úvaly – zateplení budov ve vlastnictví města, podání žádosti o dotaci, zajištění výběrových řízení, celková administrace projektu

Statutární město Chomutov – implementace rozvoje služeb eGovernmentu, administrace výběrových řízení

Město Havlíčkův Brod – konsolidace IT obce, zpracování studie proveditelnosti a rozpočtu projektu

Český úřad zeměměřičský a katastrální – administrace EU fondů a dohled nad spisovou službou, administrace projektu, součinnost při kontrolách

Ministerstvo spravedlnosti ČR – studie Akčního plánu zvyšování efektivity a úspory nákladů v resortu justice, příprava brožury v ČJ a AJ, uspořádání a moderování konference

Ministerstvo práce a sociálních věcí - zajištění publicity pro projektu realizované v rámci OPLZZ

Město Světlá nad Sázavou – konsolidace IT a nové služby TC obcí – definování záměru, sestavení studie, příprava žádosti, administrace veřejné zakázky na IT