Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Dotace s enovation


Jak probíhá proces získání dotace a s čím Vám můžeme pomoci

Poskytujeme poradenské služby po celou dobu realizace projektu. Všechny konzultace provádíme pro klienta zdarma, zajišťujeme komplexní služby včetně komunikace s orgány veřejné správy, kompletaci žádostí a formulářů, formulaci podnikatelského záměru a další služby související s projektem.

Jak probíhá proces dotace | enovation : EU dotace

Výběr dotačního programu

Na základě podrobné analýzy vybereme vhodný dotační titul či jinou formu podpory na míru charakteru vašeho podnikání. Tuto vstupní konzultaci poskytujeme zcela bezplatně.

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace

Vypracujeme žádost o dotaci ve vybraném programu, včetně všech povinných náležitostí. Vyřešíme za Vás kompletní administrativu spojenou s podáním žádosti o dotaci.

AfterCare - administrace schválených projektů

Pro úspěšný projekt a reálné získání dotace není klíčové pouze samotné schválení projektu, ale především jeho realizace.

Díky službě AfterCare můžete ušetřit čas Váš i Vašich zaměstnanců věnujících se projektu a přenechat administraci Vašeho projektu profesionálům s několikaletými zkušenostmi. Zvýšíte tak efektivitu, snížíte náklady na administraci projektu a zejména minimalizujete riziko chyb či nepřesností v odevzdávaných dokumentech a z nich vyplývajících důsledků.

ProfiTender - realizace výběrových řízení

V rámci realizace dotačního projektu je příjemce povinen dodržovat Pravidla pro výběr dodavatelů a další metodiky jednotlivých operačních programů, popř. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Je tedy třeba zajistit agendu výběrových řízení. Proto pro naše klienty poskytujeme službu ProfiTender, která tuto agendu kompletně zajišťuje. Pro tuto oblast byl v rámci enovation s.r.o. vyčleněn samostatný tým zkušených profesionálů, který poskytuje klientům flexibilitu, zaručenou mlčenlivost, diskrétnost, vyloučení konfliktu zájmů a plnou právní odpovědnost za průběh zadávacího řízení a zpracované dokumenty.

Více informací o službě ProfiTender najdete přímo na stránkách www.profitender.cz.


Proč svěřit svůj projekt právě nám?

Na základě našich rozsáhlých zkušeností Vám zpracujeme kvalitní podnikatelský záměr a zajistíme dlouhodobou udržitelnost projektu.

Minimalizujeme Vaše náklady – systém odměňování s důrazem na výsledek při schvalování projektu.

Minimalizujeme administrativní zátěž na Vaší straně, komunikujeme za Vás se státními orgány a šetříme Váš čas.

Jsme specialisty na průmysl, ICT, výzkum, vývoj a inovace, životní prostředí či technologie a máme špičkové personální zajištění se zkušenostmi např. z agentury CzechInvest, Státního fondu životního prostředí, Ministerstva financí, Ministerstva vnitra a dalších orgánů veřejné správy.

Řídíme a připravujeme více než 600 projektů v objemu přes 20 mld. Kč

Velmi vysoká úspěšnost námi zpracovávaných projektů – 98 %.Pro více informací neváhejte kontaktovat naše specialisty na zelené lince 800 190 163 nebo emailu enovation@enovation.cz.