Dotace na podnikatelské nemovitosti jsou rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Dotovány mohou být například projekty rekonstrukce nemovitostí, které mají sloužit jako výrobní haly. Dotaci je možné získat také na nemovitosti sloužící pro výzkum a vývoj, jako technologická centra, centra strategických služeb či firemní školicí střediska. Více zde>>


Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program Inovace

Na inovace produktu a procesu

 • zejména malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů na projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Potenciál

Na budování infrastruktury pro průmyslový výzkum

 • pro podniky všech velikostí
 • 50 % způsobilých výdajů na projekt
 • peněžní dotace ve výši 2 - 50 mil. Kč/projekt
Probíhá příjem žádostí.

Program Úspory energie

Na snižování energetické náročnosti

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace až 400 mil. Kč/projekt

 

Program je v současné době uzavřen.

Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 50 %
 • dotace na výdaje ve výši 1 mil. Kč - 150 mil. Kč
Program je v současné době uzavřen.

Program ICT a sdílené služby - datová centra

Na nákup a rekonstrukci nemovitostí, pořízení HW a SW či expertní služby.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Program je v současné době uzavřen.

Program Úspory energie - Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Na snižování energetické náročnosti

 • pro podniky všech velikostí 
 • peněžní dotace ve výši 0,3 - 100 mil. Kč/projekt 
 • 60 - 80 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Investice do zemědělských podniků

 • stavby a technologie v živočišné výrobě (podpora se týká chovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní): 
Program je v současné době uzavřen.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu) 
Program je v současné době uzavřen.

Program Nemovitosti

Na rekonstrukce a rozšiřování podnikatelských nemovitostí

 • pro malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 1 - 200 mil. Kč/projekt
 • 35 - 45% způsobilých výdajů na rekonstrukci staveb
Program je v současné době uzavřen.

Program Školicí střediska

Na výstavbu, rekonstrukci a vybavení školicích center

 • pro malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 5 mil. Kč/projekt
 • 50 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Úspory energie - aktivita Energeticky efektivní budovy

Na výstavbu nových energeticky efektivních budov

 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Dlouhodobý nehmotný majetek
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • Projektová dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby
 • Technický dozor investora
 • Blower Door test apod.
Program je v současné době uzavřen.

Program Spolupráce

Na spolupráci s partnery v rámci vašeho odvětví

 • pro klastry, občanská sdružení a sdružení právnických osob
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 80 mil. Kč/projekt
 • až 50% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Progres

Na realizaci podnikatelských záměrů začínajících podniků

 • pro začínající drobné podnikatele
 • pro malé a střední podniky do 5 let
 • peněžní dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč /projekt