Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin včetně pořízení výrobních strojů v dané oblasti. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a alokace pro tuto výzvu je stanovena na 60 mil. Kč.

Dotace získané v rámci programu Nízkouhlíkové technologie slouží ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se běžně v ČR komerčně neuplatňují.

Kdo může dotace získat

Program je určen pro podniky všech velikostí, včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným sektorem, konkrétně pak:

 • Fyzické osoby zapsané i nezapsané v OR.
 • Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o., a.s., k.s.).
 • Družstva (vyjma Bytového družstva).
 • Zemědělský podnikatel.
 • Evropská společnost.
 • Národní podnik.
 • Státní podnik,
 • a další.

Podporované aktivity

 • Zavádění inovativních technologií v nízkouhlíkové dopravě, tj. silniční elektromobily 

Kolik lze získat

Výše dotace se pohybuje v rozmězí 50 tis. - 5 mil. Kč z výpočtu způsobilých výdajů

 • malý podnik - 75 %
 • střední podnik - 65 %
 • velký podnik - 55 %

Na co se dotace vztahuje

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Podnikatelský záměr a projektová dokumentace.

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S žádostí o dotaci je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: