Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny

Cílem programu je podpora konkurenceschopnosti podniků a udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zavádění inovativních technologií v oblasti elektromobility, nakládání s energií a využití druhotných surovin vč. pořízení výrobních strojů v dané oblasti. Program je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) a alokace pro 3. výzvu je stanovena na 70 mil. Kč.

Dotace získané v rámci programu Nízkouhlíkové technologie slouží ke zvýšení využití efektivnějších a spolehlivějších nízkouhlíkových technologií, které se běžně v ČR komerčně neuplatňují

Kdo může dotace získat

Program je určen pro podniky všech velikostí, včetně podniků vlastněných až ze 100% veřejným sektorem, konkrétně pak:

 • Fyzické osoby zapsané i nezapsané v OR.
 • Obchodní společnosti (v.o.s., s.r.o., a.s., k.s.).
 • Družstva (vyjma Bytového družstva).
 • Zemědělský podnikatel.
 • Evropská společnost.
 • Národní podnik.
 • Státní podnik,
 • a další.

Podporované aktivity

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovinv kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě
  • např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné 

Kolik lze získat

Výše dotace se pohybuje v rozmezí 1 - 20 mil. Kč z způsobilých nákladů

 • malý podnik - 45 %
 • střední podnik - 35 %
 • velký podnik - 25 %

Na co se dotace vztahuje

 • Dlouhodobý hmotný majetek.
 • Dlouhodobý nehmotný majetek.
 • Podnikatelský záměr a projektová dokumentace.

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S žádostí o dotaci je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás pomocí kontaktního formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: