Investice do zemědělských podniků

Investice v zemědělské výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů zemědělské prvovýroby, zvýšení účinnosti využívání výrobních faktorů a snadnějšímu přístupu k technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, kde je obnova zásadní pro další činnost.


Podporované aktivity

a) stavby a technologie v živočišné výrobě:

 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu

b) stavby a technologie pro rostlinnou a školkařskou výrobu:

 • výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování rostlinné produkce
 • pořízení technologie skladování obilovin a olejnin
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí
 • výstavba a rekonstrukce protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků a dalších zahradnických a speciálních staveb

c) peletárny

d) nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu

e) nákup nemovitosti

Kdo může žádat

 • zemědělský podnikatel

 • skupina zemědělců

Výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 100 tis. Kč – 150 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 40 %, navýšena o 10 % pro mladé začínající zemědělce a ohrožené oblasti.

Hlavní podmínky

 • Projekt lze realizovat na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

 • Program je určen pro podniky všech velikostí.

 • Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy.

 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace.

 • Výdaje na speciální mobilní stroje pro živočišnou výrobu mohou tvořit maximálně 49 % výdajů.

 • Pořízené technologie nesmí sloužit k výrobě elektrické energie.

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S přípravou žádosti je nutné začít co nejdříve. Rádi Vám pomůžeme, kontaktujte nás pomocí formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: