Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

Dotace je zaměřena na rozvoj inovací při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. Jedná se o projekty, které zavádějí nové nebo významně zlepšené produkty, postupy nebo technologie s ohledem na jejich charakteristiky nebo zamýšlené užití. 


Podporované aktivity

Provozní náklady spolupráce na vývoji a aplikaci nových produktů, postupů a technologií ve zpracování zemědělských produktů.

 • spolupráce na vývoji nových technologií a postupů zpracování zemědělských produktů
 • spolupráce na vývoji produktů, včetně jejich finální úpravy a designu
 • spolupráce na vývoji a výzkumu  způsobů zvyšování nebo monitorování kvality výrobků
 • spolupráce na vývoji systémů zajištění dohledatelnosti výrobků a včasného upozornění na nebezpečné potraviny

Přímé investice související s výrobou inovativních produktů a se zavedením inovativních postupů a technologií, které jsou výsledkem spolupráce s výzkumnou institucí nebo vlastního výzkumu, do praxe.

 • investice do výrobních technologií a postupů potřebných k výrobě výrobků
 • stavební investice potřebné k výrobě výrobků a k zavedení postupů a technologií

Kdo může žádat

 • výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu
 • výrobce krmiv
 • uskupení dvou subjektů - minimálně jeden z nich je výzkumnou institucí

Výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 1 mil. Kč - 150 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 50 %.

Hlavní podmínky

 • Projekt lze realizovat na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

 • Program je určen pro podniky všech velikostí.
 • Spolupráce bude realizována minimálně dvěma subjekty s výjimkou projektů realizovaných žadatelem, který má kvalifikovaný personál a výrobní zdroje.

 • Projekt se musí týkat výroby potravin nebo krmiv.

 • Součástí projektu je spolupráce, nikoliv pouhé pořízení technologie.

 • Žadatel využije při realizaci projektu výsledky vzniklé ve spolupráci či v rámci vlastního výzkumu.

 • Za zpracování nelze považovat jednoduchou úpravu vstupní suroviny bez její významné změny jakosti.

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S přípravou žádosti je nutné začít okamžitě. Rádi Vám pomůžeme, kontaktujte nás pomocí formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: