Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Program Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů podporuje zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. 


Podporované aktivity

 • pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací nezbytně nutných pro realizaci projektu)
 • investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 • investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu  

Kdo může žádat

 • zemědělský podnikatel 
 • výrobce potravin
 • výrobce krmiv
 • výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků

Výše dotace

 • Podpora je poskytována formou dotace na výdaje ve výši 100 tis. Kč – 30 mil. Kč.
 • Dotace je poskytována ve výši 40 %, pro výrobce pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků ve výši 35 % (pro střední podniky – do 249 zaměstnanců) až 45 % (pro malé a mikropodniky – do 49 zaměstnanců).

Hlavní podmínky

 • Projekt lze realizovat na území ČR s výjimkou území hl. města Prahy.

 • Projekt nesmí být zaměřen pouze na zateplení budovy.

 • Lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let.

 • Žadatel/příjemce dotace musí splňovat definici mikro, malého, středního podniku (MSP) po celou lhůtu vázanosti projektu na účel.

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

S přípravou žádosti je nutné začít co nejdříve. Rádi Vám pomůžeme, kontaktujte nás pomocí formuláře níže.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: