Centra kompetence

Kdo může dotace získat

Žádat o dotaci mohou takové subjekty, respektive konsorcia podnikatelských subjektů a výzkumných organizací, jež budou mít zformulovanou strategickou výzkumnou agendu, tj. strategické dlouhodobé cíle po dobu 6-10 let v oblasti výzkumu, vývoji a inovacích.

Kolik lze získat

V rámci programu bude rozděleno 6,016 mld. Kč a podpořeno bude zhruba 35 center. Míra podpory bude vypočtena pro každý projekt i pro každého příjemce a dalšího účastníka samostatně podle Rámce a to v rozmezí 50 - 100 % v oblasti aplikovaného výzkumu, respektive 25 - 100 % při experimentálním vývoji. Rozhodující pro výši podpory je velikost podniku a také míra podpory účinné spolupráce s výzkumnou organizací. 

Na co se dotace vztahuje

Podpora je poskytována na tzv. uznané náklady projektu. Jedná se primárně o osobní náklady a výdaje včetně stipendií výzkumných pracovníků a ostatního podpůrného personálu, dále pak náklady na pořízení hmotného majetku (pouze na období, kdy je využívám pro výzkumný projekt, tyto náklady mohou činit max. 20% z celkových uznaných nákladů), náklady na pořízení nehmotného majetku (technické poznatky, patenty, software) a další provozní a doplňkové náklady.
Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Program je uzavřen, ale jako alternativu můžete využít odpočty na výzkum a vývoj.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: