Inovace - Patent

V dotačním programu Inovace – Patent (oficiální název: projekty na ochranu práv průmyslového vlastnictví) mohou malé a střední podniky, veřejné výzkumné instituce a vysoké školy získat až 50 milionů Kč, které mohou využít na některý z nástrojů ochrany práv průmyslového vlastnictví. Tento program je vhodný pro všechny žadatele, kteří by rádi účinněji ochránili své duševní vlastnictví. Program Inovace je součástí Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Časový harmonogram programu

Příjem žádostí probíhá kontinuálně od 4. 1. 2016 do 31. 12. 2017.


Kdo může dotace získat

 • malé a středníky podniky
 • veřejná výzkumná instituce
 • vysoká škola a ostatní instituce terciárního vzdělávání


Kolik lze získat

Na jeden projekt lze získat dotaci ve výši 40 tis. - 1 mil. Kč.

 • 50 % ze způsobilých výdajů


Na co se dotace vztahuje

 • zajištění ochrany průmyslového vlastnictví v České republice a zahraničí ve formě:
  • vynálezů/patentů
  • ochranných známek
  • užitných vzorů
  • průmyslových vzorů


Podporované aktivity

 • služby oprávněných zástupců
 • překlady
 • správní poplatky


Klíčová kritéria pro schválení dotace

 • Projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
 • Každý žadatel předkládá pouze jednu žádost o podporu na celé programovací období (1 IČ = 1 žádost o podporu/projekt).

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 31.12.2017

Dotace v programu Inovace - Patent je možné podávat až do konce roku 2017. Pokud máte jakékoliv dotazy či zájem o bezplatnou konzultaci, obraťte se na nás. Rádi vám poradíme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: