Program Beta

Program BETA se specializuje na veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Poskytovatelem podpory je Technologická agentura ČR (TA ČR nebo-li také TAČR).

Kdo může dotace získat

 • vysoké školy
 • výzkumné organizace - subjekty ostatního typu
 • veřejné výzkumné instituce
 • malé a střední podniky
 • velké podniky

Kolik lze získat

Dotace z veřejných prostředků pokryje 100 % způsobilých výdajů.

Na co se dotace vztahuje

Program je zaměřen na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy. Technologická agentura ČR bude zadávat veřejné zakázky pro potřeby následujících orgánů státní správy:

 • Českého báňského úřadu
 • Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 • Ministerstva dopravy
 • Ministerstva práce a sociálních věcí
 • Ministerstva průmyslu a obchodu
 • Ministerstva pro místní rozvoj
 • Ministerstva vnitra
 • Ministerstva zahraničních věcí
 • Ministerstva životního prostředí
 • Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • ostatních poskytovatelů účelové podpory

Podporované aktivity

Program bude realizován zadáním jednotlivých veřejných zakázek ve výzkumu a vývoji.

Cílem programu je zdokonalení současné praxe, metodiky, regulačního mechanismu a dozorové činnosti. Stejně tak s jeho pomocí půjde o získání nových poznatků, dovedností a služeb potřebných k efektivnějšímu výkonu státní správy.

Program podporuje vytváření a inovaci modelů, norem a strategií pro aktuální potřeby politiky státu. Výsledkem projektů má být návrh podkladů a analýz pro efektivnější veřejnou správu a směřování finančních prostředků.

Realizace programu by měla také přispět ke snížení vlivu výkyvů hospodářského cyklu na socio-ekonomický rozvoj ČR a k využití pozitivních aspektů globalizace pro sociálně vyvážený hospodářský rozvoj ČR.

V rámci programu Beta budou podpořeny jen ty programy, které odůvodněně předpokládají dosažení alespoň jednoho z následujících výsledků:

 • H:

- výsledky promítnuté do právních předpisů a norem

- výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných

- výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů VaV a orgánů státní nebo veřejné správy

 • F – výsledky s právní ochranou – užitný vzor, průmyslový vzor,
 • G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek,
 • N – certifikovaná metodika, specializovaná mapa s odborným obsahem,
 • R – software,
 • P – patent,
 • V – výzkumná zpráva,
 • Z – poloprovoz, ověřená technologie

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

Program je uzavřen, ale jako alternativu můžete využít odpočty na výzkum a vývoj.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.