HORIZONT 2020 - SME Instrument

SME instrument lze zjednodušeně přiblížit jako nástroj, který má nastartovat mezinárodní projekty malých a středních podniků (MSP). Jelikož se jedná o součást evropského programu Horizont 2020, odráží vypisované výzvy SME Instrumentu tematické zaměření Horizontu 2020.

Cílem je podpořit malé a střední podniky již od fáze hodnocení technické a finanční proveditelnosti záměru. Podpora je také poskytována na realizaci projektu výzkumu a vývoje. Podpora v poslední fázi, umístění výstupů na trh, nemá charakter finančního příspěvku. Místo toho program nabízí podporu formou školení, poskytování informací a poradenství.

Kdo může dotace získat

Malé a střední podniky z členských zemí EU a jim přidružených území, z kandidátských a rozvojových zemí, Norska a z Moldavska. MSP si buď vybere spolupracující partnery, anebo má možnost řešit projekt bez dalších partnerů.

Kolik lze získat

  • Fáze 1: 50 tis. EUR
  • Fáze 2: 1-3 mil. EUR

Uvedené částky představují 70% příspěvek Evropské unie na projekt. Žádost lze podat přímo do druhé fáze.

Na co se dotace vztahuje

Fáze 1 -  Hodnocení proveditelnosti záměru

  • žádost o podporu se podobá zjednodušenému podnikatelského plánu, je omezena na 10 stran
  • v rámci hodnocení proveditelnosti je možno provádět například analýzu rizik po stránce technické a finanční, vyhledávat projektové partnery, vypracovávat koncepci projektu či řešit otázky související s duševním vlastnictvím
  • výstupem hodnocení je rozpracovaný podnikatelský plán
  • projekt trvá 6 měsíců

Fáze 2 -  Projekt výzkumu a vývoje

  • mezi podporované činnosti patří například výzkum, vývoj, tvorba pilotních řešení, zkoušení či ověřování
  • projekt trvá 1 až 2 roky

 

Mezinárodní programy

EU významně podporuje spolupráci na mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Tyto projekty totiž přinášejí firmám nejenom finanční podporu, ale také navázání mezinárodních strategických partnerství a sdílení know how.

Více informací o mezinárodních programech naleznete zde >>

Mezi další mezinárodní programy, do kterých vám pomůžeme se zapojit patří:

ikona_počítač  Vyplňte: formulář pro zapojení do databáze mezinárodních programů

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 11/2017

Rádi Vám pomůžeme s přípravou projektu. Kontaktujte nás pro více informací.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.