Dotace na zaměstnance firem jsou rozdělovány především z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Z tohoto OP je možné získat finance na mzdy IT pracovníků nebo na projekty podnikových školicích středisek pro rozvoj zaměstnanců.

Dotace na mzdy pracovníků ve výzkumu a vývoji je možné získat při zapojení podniku do mezinárodních programů nebo díky dotacím TAČRVíce zde>>

 

Probíhá příjem žádostí.

Program Aplikace

Na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje

 • pro podniky všech velikostí
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • pro orgány státní správy a samosprávy
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program Inovace

Na inovace produktu a procesu

 • zejména malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů na projekt
Příjem žádostí bude probíhat od 12/2017.

Program ICT a sdílené služby - vývoj softwaru

Na mzdy zaměstnanců v oblasti vývoje software, na HW, sítě a licence.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč/projekt
 • min. 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program ICT a sdílené služby - centra sdílených služeb

Na superhrubé mzdy stávajících i nových zaměstnanců, nájem pozemků a budov, pořízení hardware a software.

 • pro podniky všech velikostí
 • peněžní dotace ve výši 1 - 100 mil. Kč/projekt
 • 25 - 45 % způsobilých výdajů 
Program je v současné době uzavřen.

HORIZONT 2020

Na výzkum a vývoj realizovaný v projektech mezinárodní spolupráce

 • mzdy, cestovné
 • materiál, odpisy pořizovaného zařízení
 • režie 25%
 • podpora až 70-100%
Program je v současné době uzavřen.

Program Školicí střediska

Na výstavbu, rekonstrukci a vybavení školicích center

 • pro malé a střední podniky
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 5 mil. Kč/projekt
 • 50 % způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Partnerství znalostního transferu

Na vytvoření partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum kvůli sdílení znalostí

 • pro podniky, podnikatelská seskupení
 • orgány státní správy a samosprávy
 • organizace pro výzkum a šíření znalostí
 • pro neziskové organizace
 • peněžní dotace ve výši 0,5 - 5 mil. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Beta

Na podporu výzkumu, vývoje a inovací určených pro potřeby orgánů státní správy

 • pro vysoké školy, výzkumné organizace a veřejné výzkumné instituce (v.v.i.)
 • pro podniky všech velikostí
 • podpora ve výši až 100% uznatelných nákladů
Program je v současné době uzavřen.

Program Gama

Na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

 • pro podniky a výzkumné organizace
 • 25 - 90% způsobilých výdajů na projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Omega

Na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

 • pro výzkumné organizace a podniky
 • až 100 % způsobilých nákladů
Program je v současné době uzavřen.

Program Centra kompetence

Podpora vzniku a činnosti výzkumných center

 • konsorcia podnikatelských subjektů a výzkumných organizací
 • míra podpory 25-100 %
 • celková alokace 6,016 mld. Kč
Program je v současné době uzavřen.

EUROSTARS

Na podporu mezinárodních výzkumných a vývojových projektů malých a středních podniků

 • pro malé a střední podniky
 • na projekty je celkem alokováno 1,14 mld. EURO