Odstranění nepovolených skládek

Program Odstranění nepovolených skládek spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 3 Prioritní osy 3 - Odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek.

Podporované aktivity

 • rekultivace a sanace starých skládek

Typy příjemců

 • podnikatelské subjekty
 • obchodní společnosti a družstva
 • fyzické osoby podnikající
 • kraje, obce a dobrovolné svazky obcí
 • organizační složky státu
 • státní podniky a organizace
 • veřejné výzkumné a veřejnoprávní instituce
 • městské části hl. města Prahy
 • příspěvkové organizace
 • vysoké školy, školy a školská zařízení
 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazky

Výše dotace

 • 85 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

Projekty podpořené v minulém období

 • odstraňování nepovolených skládek v ZCHÚ
 • rekultivace starých skládek
 • sanace skládky – staré ekologické zátěže

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V současné chvíli není možné podávat dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: