Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Program Snížení znečištění vod průmyslem a zemědělstvím spadá do Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Tato aktivita bude podporována v rámci Specifického cíle 2 Prioritní osy 1 - zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství.

Podporované aktivity

 

 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě

 

 

Typy příjemců

 • kraje

 • obce

 • dobrovolné svazky obcí

 • organizační složky státu
 • státní podniky

 • městské části hlavního města Prahy

 • příspěvkové organizace
 • společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 

Výše dotace

 • 63,75 % způsobilých výdajů

Způsobilé výdaje

 • stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory 

Projekty podpořené v minulém období – veřejný i soukromý sektor

 • regenerace čistírny odpadních vod
 • modernizace jímek ČOV

 

Program je uzavřen.

Není vyhlášeno datum otevření programu.

V současné chvíli není možné podávat dotační žádosti.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář: