Proof of Concept

Program podporuje rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky. Především jde o identifikování slibných výsledků výzkumu a vývoje, které by mohly být uvedeny na trh. Proof of Concept jsou součástí Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), na program je vyčleněna více jak 1 mld. korun.

Kdo může dotace získat

 • podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky)
 • výzkumné organizace

Kolik lze získat

 • na jeden projekt lze získat 300 tis. - 10 mil. Kč
 • míra podpory až 80 % z celkových způsobilých výdajů pro výzkumné organizace
 • míra podpory až 50% z celkových způsobilých výdajů pro podniky

Podporované aktivity

 • ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu výzkumné organizace před možným uplatněním v praxi
 • příprava studie proveditelnosti podnikatelskými subjekty, ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu inovačního projektu
 • nápad nebo rozpracovaný výzkum, který nebyl dokončen kvůli nedostatečné technologické vybavenosti výzkumníků, ale nyní by už mohl být realizován
 • stáže odborníků a výměna a získávání know-how mezi zahraničními a domácími subjekty
 • právní, finanční. patentové poradenství a průzkum trhu

Proof of concept se skládá ze tří na sebe navazujících fází:

 • 1. proveditelnost výzkumu
 • 2. ověření komerčního potenciálu
 • 3. zavedení do praxe

 

Program je otevřen.

Podávat žádosti je možné do 4/2018

Dle oficiálního harmonogramu bude příjem žádostí probíhat od 10/2017. V případě zájmu vám rádi s přípravou dotační žádosti pomůžeme.

Zavolejte nám zdarma a my vám vše rádi vysvětlíme
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Odpočty na výzkum a vývoj

Nejste si jistí, zda vaše aktivity spadají pod výzkum a vývoj? Nechte si od nás udělat zdarma audit.