Dotace na nemovitosti pro veřejnou správu (kraje, města, obce a jejich příspěvkové organizace) jsou rozdělovány především z Operačního programu Životní prostření (OPŽP) a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Dotovány mohou být například projekty rekonstrukce nemovitostí, které mají vést ke snížení energetické náročnosti veřejných budov či využití alternativních energetických zdrojů. Více zde>>


Program je v současné době uzavřen.

Program Snížení energetické náročnosti veřejných budov

Na snížení energetické náročnosti veřejných budov

  • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov
  • realizace technologií na využití odpadního tepla
  • realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla