Dotace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je možné čerpat i další aktivity, které pomáhají ke zvyšování tržní konkurenceschopnosti podniku.

Je možné získat podporu pro projekty odborného poradenství, účasti podniku na mezinárodním veletrhu či pro začínající podniky do 5 let.


Příjem žádostí bude probíhat od 01/2018.

Program Marketing

Na prezentaci firmy na zahraničních veletrzích a výstavách

 • pro podniky do 250 zaměstnanců
 • peněžní dotace ve výši 200 tis. - 5 mil. Kč/projekt
Program je v současné době uzavřen.

Program Podpora agroturistiky

 • Činnosti zemědělských subjektů v oblasti agroturistiky
 • 25 - 35 %
 • 200 tis. – 10 mil. Kč
Program je v současné době uzavřen.

Program Podpora vývoje v zemědělské prvovýrobě

 • zavádění nových nebo významně zlepšených produktů, postupů, nebo technologií v zemědělské prvovýrobě
 • 50 % ze způsobilých výdajů
 • 1 mil Kč. – 100 mil. Kč

 

Program je v současné době uzavřen.

Program Investice do nezemědělských činností

 • investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností
 • 25 - 45 %
 • 200 tis. – 10 mil. Kč.
Program je v současné době uzavřen.

Program Přeměna porostů náhradních dřevin

 • snížení zakmenění za účelem podsadby
 • 100 % ze způsobilých výdajů 
 • 100 tis. – 40 mil. Kč
Program je v současné době uzavřen.

Program Poradenství 1 (pro začínající podniky)

Na služby expertních poradců pro začínající podniky

 • malé a střední podniky do 5 let
 • peněžní dotace ve výši 5 - 10 mil. Kč/projekt