Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Výhody čerpání dotací z OPPIK v rámci ITI


Podnikatelé z 5 metropolitních oblastí budou moci už v březnu v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) soupeřit o dotace z EU se svými konkurenty. Mezi tyto oblasti patří 124 obcí z OSTRAVSKÉ AGLOMERACE.

enovation Regionální dotační centrum Ostrava


O co jde?

Díky tzv. Integrovaným teritoriálním investicím (ITI) mají podnikatelé z ostravské metropolitní oblasti v rámci OPPIK k dispozici 2,65 mld. Kč pro rozvoj svých podniků.


Šance, že váš podnik finance získá, je vysoká. Proč?

Projekty podnikatelů předložené do výzev ITI v rámci OPPIK soutěží pouze s projekty z maximálně 5 oblastí ČR (na rozdíl od projektů, které se hlásí do celostátních výzev a soutěží s projekty podanými v rámci celé ČR).

 

Z jakých programů, kolik a na co bude možné finance získat:
 

 • Aplikace: 25 - 80 % dotace 
  na mzdy výzkumných pracovníků, odpisy strojů používaných při výzkumu a vývoji aj.   
   
 • Technologie: až 45 % dotace 
  na pořízení nových výrobních strojů, technologických zařízení a vybavení aj.
   
 • Nemovitosti: 35 % - 45 % dotace (v závislosti na velikosti podniku)
  na rekonstrukci a modernizaci objektů, zhotovení projektové dokumentace aj.
   
 • Školicí střediska: až 50 % dotace 
  na úpravu nemovitostí, vybavení prostor, školicí pomůcky, software, školicí programy aj. 
   
 • Služby infrastruktury: až 45 % dotace
  na nákup nových strojů a technologií, pořízení potřebného software, na marketingové aktivity v rámci provozu, rozšíření či výstavby vědeckotechnického parku, inovačního centra nebo podnikatelského inkubátoru
  aj.
   
 • Spolupráce – klastry: až 75 % dotace
  na hardware, software, studie, mzdy, pojistné aj. v rámci rozvoje národních technologických platforem, které vedou ke spolupráci veřejného a soukromého sektoru v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 


Čerpat dotace z EU budou moci podniky v blízké době i z celostátních dotačních programů
jako Potenciál, Inovace, Úspory energie, Vysokorychlostní internet, Obnovitelné zdroje energie (OZE), Úspory energie v soustavách zásobování teplem (SZT), Nízkouhlíkové technologie (NUT).

Rádi Vám předáme více informací. Sdělíme Vám i přesný seznam obcí, pro které jsou výzvy určeny. Na tel. č. 255 785 575 si domluvte BEZPLATNOU KONZULTACI. Využít můžete rovněž e-mail enovation@enovation.cz.

Kontaktujte nás
Volejte zdarma na 800 190 163

Nebo využijte kontaktní formulář