Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Aktuality


Čerpání z fondů EU by mohlo být prodlouženo o 1 rok

18.09.2013

Čerpání z fondů Evropské unie by mohlo být díky nevyčerpaným prostředkům ještě delší. Členským státům by se tak prodloužilo období (zřejmě o rok), do kdy je nutné přislíbené finance vyčerpat. O této možnosti jednají v těchto dnech představitelé Evropské komise.

 

Pro Českou republiku bylo z evropských peněz v období 2007 – 2013 vyčleněno 26,7 miliardy eur, z toho bylo do začátku srpna letošního roku všem příjemcům vyplaceno 56% z této částky. V rámci EU bylo proplaceno příjemcům dotací celkem 32,8 % z alokovaných peněz. Prostředky, které se v daném období nestihnou vyčerpat, se vrací do rozpočtu platících zemí. O prodloužení doby čerpání alokovaných peněz na kohezní politiku se nyní jedná a výsledek by měl být známý zřejmě do konce října tohoto roku.

Pro další programové období 2014 – 2020 se obecně počítá s navýšením o 4,8 % oproti stávajícímu sedmiletému rozpočtu. Česká republika se chce primárně v dalším období zaměřit na zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky, rozvoj páteřní infrastruktury a další významné činnosti podporující ekonomický rozvoj. 

Sdílet