Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Aktuality


Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje bude formou programu EPSILON

19.12.2013

Dne 18. prosince 2013 byl Vládou České republiky schválen Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Jedná se o přímého nástupce končících programů ALFA a TIP. Příjemci podpory mohou být podniky a výzkumné organizace.

Délka trvání programu je navržena na 11 let (2015 – 2025). Veřejná soutěž bude vyhlášena poprvé v roce 2014 se zahájením poskytování podpory v roce 2015.

Celkové výdaje na program mají činit 16 150 mil. Kč, z toho výdaje státního rozpočtu 9 690 mil. Kč. Tyto výdaje jsou na jednotlivé roky po dobu trvání programu rozvrženy v souladu s předpokládaným postupným vyhlašováním jednotlivých veřejných soutěží.

Nejvyšší povolená míra podpory je celkově za program 60 %. Tak jako v programu ALFA bude pro každou veřejnou soutěž stanovena individuálně nejvyšší povolená míra podpory na jeden projekt v průměru za všechny příjemce dohromady

Sdílet