Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Aktuality


Struktura OPŽP 2014+ je již známá. Co čeká podniky?

03.06.2014

Ministerstvo životního prostředí odhalilo strukturu Operačního programu Životní prostředí pro nadcházející programové období 2014 - 2020. Nový OPŽP svými cíli kopíruje svého předchůdce, k dílčím změnám dochází pouze na úrovni jednotlivých programů. Hlavním cílem OPŽP 2014 - 2020 tak zůstává ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu.

 

Zajímá vás, zda v tomto operačním programu bude moci čerpat váš podnik? Připravili jsme pro vás shrnutí programů, které přinášejí dotační příležitosti pro soukromý sektor.

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

 

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

 

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

 

Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

 

Tento výčet shrnuje dotační příležitosti pro podniky. Pokud vás zajímají programy, které se týkají veřejného sektoru, podívejte se zde.

 

V případě, že máte zájem o více informací o Operačním programu Životní prostředí či chcete konzultovat konkrétní dotační příležitosti pro váš podnik, obraťte se na naše odborníky na mailu enovation@enovation.cz nebo zelené lince 800 190 163.

Sdílet