Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Aktuality


Dotace OPŽP 2014 - 2020 pro veřejný sektor

05.06.2014

Ministerstvo životního prostředí již představilo strukturu Operačního programu Životní prostředí pro dotační období 2014 - 2020. Cíle nového OPŽP jsou shodné jako v uplynulém období, k dílčím změnám dochází pouze na úrovni jednotlivých programů. Hlavní zaměření OPŽP 2014 - 2020 se tak bude týkat ochrany a zajištění kvalitního a zdravého prostředí pro život obyvatel České republiky, podpory efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu.

 

Přinášíme kompletní výčet programů, v rámci kterých budou moci o dotaci požádat obce, kraje i jejich organizační složky a příspěvkové organizace a další subjekty veřejného sektoru.

 

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní


Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech


Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika


Prioritní osa 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu


Prioritní osa 5: Energetické úspory

 

Tento výčet shrnuje dotační příležitosti pro veřejný sektor. Pokud vás zajímají programy, které se týkají soukromého sektoru, podívejte se zde.

 

V případě, že máte zájem o více informací o Operačním programu Životní prostředí či chcete konzultovat konkrétní dotační příležitosti pro váš subjekt, obraťte se na naše odborníky na mailu enovation@enovation.cz nebo zelené lince 800 190 163.

Sdílet