Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Aktuality


Tisková zpráva

05.10.2012

Společnost enovation s.r.o. uspořádala pod hlavičkou enforum - get inspired dne 4. října konferenci Eurofondy pro podniky 2014+, na které vystoupili zástupci vyjednávacích orgánů České republiky pro nové dotační období 2014-2020.

Prioritou ČR v novém dotačním období je zvýšení konkurenceschopnosti

Česká republika si v novém dotačním období rozdělí přibližně o 20 procent méně peněz než v období současném a to v předpokládaných 8 tematických oblastech. Návrhy operačních programů by měly být hotovy do konce března 2013 a reálné spuštění by mělo následovat v průběhu roku 2014.

Hlavním cílem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR pro dotační období 2014-2020 je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem. Základní cíle nového období jsou v souladu se strategií Evropa 2020 vydanou Evropskou unií. Ruku v ruce s tím jde zaměření na znalostní ekonomiku a podpora posunu českých firem v hodnotových a dodavatelských řetězcích.

V současné době investují do výzkumu a vývoje zejména velké podniky. Ačkoliv tedy budou v příštím programovacím období prioritně podporovány malé a střední podniky, ve vybraných oblastech jako jsou výzkum, vývoj, inovace apod. je snaha vyjednat podporu také pro velké firmy. Zejména podpory těchto aktivit chce dosáhnout Ministerstvo průmyslu a obchodu navazujícím operačním programem, který bude mimo výše uvedené zaměřen také na podporu partnerství podnikatelské a akademické sféry v oblasti aplikace výsledků VaV v praxi, na inovace v energetice, obnovitelné zdroje energií či na oblast ICT.

Celkově však nebudou podporovány všechny sektory a odvětví v takové míře jako nyní a bude kladen větší důraz na kvalitu projektu z pohledu naplňování cílů programu.

Cílem České republiky v oblasti administrace projektů je zejména zavedení jednotného informačního systému pro všechny operační programy, sjednocování metodik a zjednodušení pravidel pro čerpání podpory z fondů EU, což odráží i požadavky podnikatelů na zjednodušení administrativy, které vyplynuly ze srpnového průzkumu společnosti enovation s.r.o.

Na konferenci vystoupili mj. Petr Očko (ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje při MPO), Miroslava Kopicová (ředitelka Národního vzdělávacího fondu), Daniel Braun (1. náměstek ministra pro místní rozvoj) či Břetislav Grégr (ředitel odboru koordinace strukturálních fondů MPO).

Sdílet