Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Inovace procesů a produktů


  • příjemce dotace: GCE, s.r.o.
  • dotační program: Inovace
  • rok realizace: 2011 - 2015
  • výše dotace: 16.581.000 Kč

Zadání klienta

Společnost GCE, s.r.o. se rozhodla pro zkapacitnění a zefektivnění výrobních procesů pomocí nových technologií. Těmi chtěla rozšířit výrobní portfolio o takové produkty, které vyvinulo její vlastní vývojové oddělení (jednalo se o zdravotnické pomůcky). Společnost hledala vhodný dotační program, který by takové plány podpořil.

Zahájení spolupráce

Po úvodních konzultacích s klientem se odborníci společnosti enovation rozhodli žádat o dotaci v programu Inovace, který byl pro tento případ ideální. 

Realizace projektu

Dotační odborníci žádost připravili ve vysoké kvalitě, proto v silné konkurenci ostatních bez problémů uspěla. Obtížné bylo hlídání finančních limitů (aby nedošlo ke krácení dotace) a správné nastavení harmonogramu uvedení nových produktů na trh. Díky intenzivní komunikaci dotačních odborníků společnosti enovation s projektovými manažery agentury CzechInvest a Ministerstvem průmyslu a obchodu byl projekt bez problémů dokončen.

Výsledek spolupráce

Předmět dotačního projektu, tedy komponenty pro zdravotnické přístroje, byly uvedeny na trh. Společnost enovation těší, že se mohla podílet na inovaci výroby produktů, které mají využití v oblasti záchranné činnosti a zvýšeného rizika úrazu (doly, rafinérie, armáda, nemocnice aj.) Vysokou přidanou hodnotu mají pro společnost i pozitivní vliv na životní prostředí (realizací projektu došlo ke snížení energetické náročnosti na produkci a snížení množství odpadového materiálu).

Spolupráce pokračovala v další úspěšně zrealizované projekty (například v programu Školicí střediska a dotačním programu Potenciál).

Role enovation

Dotační odborníci zpracovali registrační a plnou dotační žádost a zajistili její podání. Zastřešovali také výběrová řízení na stavební práce a nákup strojů. Vysoké nasazení a zkušenosti bylo třeba využít při komunikaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně nejasností v podmínkách dotačního programu. Přesto se vždy podařilo najít profesionální a efektivní řešení, díky kterým byl projekt úspěšně a bez sankcí dokončit.  

 

Inovace procesů a produktů společnosti GCE Inovace procesů a produktů společnosti GCE

Díky společnosti GCE a dotaci více než 16 a půl milionů korun došlo k inovaci výroby komponentů pro takové zdravotnické přístroje, které špičkově slouží v oblasti záchranné činnosti a zvýšeného rizika úrazu (doly, rafinérie, armáda, nemocnice aj.).

Program Inovace je nyní znovu otevřen. Naposledy tak letos můžete získat významnou dotaci. Podívejte se na přehled aktuálních dotačních možností pro výrobní firmy.