Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Případová studie Bílinské kyselky


  • příjemce dotace: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s.
  • dotační program: Nemovitosti
  • rok realizace: 2010 - 2015
  • výše dotace: 58.200.000 Kč

Zadání klienta

„Rosteme a vážíme si své historie. Proto jsme se rozhodli obnovit památkově chráněný areál stáčírny minerální vody v severočeské Bílině a umístit do něho moderní výrobní linku. Místo stavby na zelené louce bychom rádi opravili architektonicky cenné budovy z konce 19. století, dali jim nový smysl a pomyslně lázeňskému městu vrátili jednu z jeho dominant. Existuje dotační program, který náš záměr podpoří?“

Zahájení spolupráce s enovation

K prvnímu setkání s vedením společnosti BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. došlo v lednu 2010. Vyslechli jsme si jejich plány a navrhli oddělit záměr rekonstrukce chráněných, avšak zanedbaných nemovitostí, a vybavení stáčíren novými technologiemi (realizovali jsme společně dva dotační projekty – první v programu Nemovitosti, druhý v programu Inovace). Objasnili jsme klientovi dotační proces a domluvili se na spolupráci pro celý životní cyklus projektu. Kromě zpracování žádosti o dotaci provedli naši dotační experti klienta i veškerou administrací včetně výběrových řízení, přípravy žádostí o platbu a souvisejícího monitoringu.

Realizace dotačního projektu

Připravili jsme registrační žádost o dotaci, kde bylo třeba prokázat ekonomické zdraví klienta a uvést základní kontury chystaného projektu. Doložili jsme například i jednu ze základních podmínek programu Nemovitosti – že náklady na rekonstrukci nemovitosti musí převýšit stávající hodnotu objektu. V polovině června pak agentura CzechInvest registrační žádost schválila.

K plné žádosti o dotaci bylo nutné doložit široké spektrum dokumentů od stavebního povolení přes prokázání vlastnictví nemovitosti nebo projektovou dokumentaci až po ujištění o schopnosti investici financovat. Dotační odborníci z enovation s.r.o. zpracovali veškeré podklady a v září 2011 předložili k hodnocení plnou žádost. Časovou prodlevu způsobil požadavek na vyjádření památkářů k záměru rekonstrukce chráněného areálu Bílinské kyselky. V květnu 2012 byl však projekt schválen.

Mezitím jsme již severočeské firmě pomohli s výběrem dodavatele stavebních prací a v červenci 2012 se v Bílině začalo stavět. Projekt byl dokončen o tři roky později, kdy jsme úspěšně podali poslední žádost o platbu. V průběhu stavby se ukázalo, že jsou chráněné objekty v horším stavu, než projektant původně předpokládal. Bylo tedy třeba intenzivně komunikovat se zaměstnanci CzechInvestu a pečlivě vysvětlovat změny v harmonogramu prací i v navýšení celkových výdajů.

Výsledky spolupráce

Jsme rádi, že společnosti BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a.s. se podařila vkusná rekonstrukce chráněných budov z 19. století, kde vznikl prostor pro moderní výrobní linku, administrativu a sklady. Celková hodnota objektu výrazně vzrostla a náročná modernizace si navíc nevyžádala přerušení výroby Bílinské kyselky.

Role enovation

Klientovi jsme pomohli získat více jak 58 mil. korun, které pokryly 60 % celkových nákladů. Přípravou žádosti a jejím schválením však naše spolupráce neskončila. Na starost jsme si vzali výběr dodavatele i komplikovanou komunikaci s úředníky při obhajování změn během realizace. Vše proběhlo bez pochybení a evropská dotace byla v plné výši odeslána do severních Čech. 

Rekonstrukce stáčírny Bílinské kyselky Rekonstrukce stáčírny Bílinské kyselky

Rekonstrukce stáčírny Bílinské kyselky Rekonstrukce stáčírny Bílinské kyselky

Podívejte se na přehled aktuálních dotačních možností pro výrobní firmy.