Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Inovace produktu a procesu


  • příjemce dotace: TIRAD, s.r.o.
  • dotační program: Inovace
  • rok realizace: 2013 - 2015
  • výše dotace: 25.000.000 Kč

Zadání klienta

Cílem společnosti Tirad, s.r.o. bylo dosáhnout inovace produktu a výrobního procesu. Inovované produkty, pro jejichž výrobu měly být pořizovány nové výrobní technologie a stroje, přitom spadaly do nejvýznamnější oblasti firemního portfolia (výroba dílů forem na vstřikování plastů). Inovace výrobního procesu pak spočívala ve využití nových výrobních postupů.

Zahájení spolupráce

Po úvodních jednáních o dotačním projektu doporučili dotační specialisté enovation s.r.o. žádat o dotaci v programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). Zamýšlený projekt totiž výborně naplňoval cíle programu, který podporuje pořízení nových výrobních technologií, včetně nezbytného nehmotného majetku a investic do nemovitostí, i zavedení nově vyvinutých či inovovaných produktů a procesů do výroby a na trh. Program Inovace byl jasná volba. 

Realizace projektu

Realizace dotačního projektu si vyžádala výstavbu nové výrobní haly na pozemku žadatele v obci Želetava. Všechny pořizované technologie pro výrobu měly být v této hale umístěny, proto tvořila její výstavba zásadní součást celého dotačního projektu. Během realizace využíval TIRAD, s.r.o. službu AfterCare společnosti enovation, která minimalizuje riziko chyb při realizaci projektu a nepřesnosti v odevzdávaných dokumentech. Dotační odborníci zajistili rovněž žádosti o platbu a povinné zprávy z realizace projektu.

Výsledek spolupráce

Společnost zavedla do výroby produkty s lepšími technickými a konstrukčními parametry a větší užitnou hodnotou pro zákazníka. Toho dosáhla inovovanými postupy při výrobě. Díky dotačnímu projektu došlo ke snížení energetické náročnosti výroby i nákladů na likvidaci a recyklaci plastových odpadů. Unikátní know-how společnosti je na nejvyšší úrovni v Evropě. Je třeba zmínit, že projekt byl realizován v okrese Třebíč, který patří k hospodářsky slabým regionům.

Role enovation

Zpracování dotační žádosti obnášelo složitý technický popis řešení projektu, analýzu trhu i finanční analýzu projektu. Dotační odborníci vyzdvihli spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, výzkumně-vývojovými institucemi i Fakultou strojního inženýrství – Ústavu strojírenské technologie – odborem technologie obrábění. Ten se podílel na konzultacích ohledně stanovení kritických bodů projektu a metodiku jejich řešení. Přes vysoký zájem konkurenčních podniků o dotaci z tohoto programu byla zpracovaná žádost schválena. 

Inovace produktu a procesu společnosti TIRAD Inovace produktu a procesu společnosti TIRAD

Inovace postupů při výrobě dílů forem na vstřikování plastů, jejímž výsledkem jsou lepší technické i konstrukční parametry a větší užitná hodnota pro zákazníka – to je dotační projekt společnosti TIRAD. Díky realizaci tohoto projektu a podpoře 25 milionů z EU má nyní společnost v Evropě skutečně unikátní know-how. 

Program Inovace je nyní znovu otevřen. Naposledy tak letos můžete získat významnou dotaci. Podívejte se na přehled aktuálních dotačních možností pro výrobní firmy.