Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Dotace na vývojové centrum


  • příjemce dotace: JULI Motorenwerk, s.r.o.
  • dotační program: Potenciál
  • rok realizace: 2012 - 2014
  • výše dotace: 33.348.000 Kč

Zadání klienta

Brněnský výrobce elektropohonů a elektromotorů manipulační techniky postrádal před realizací dotačního projektu vlastní vývojové oddělení. Pro výzkum a vývoj využíval technologie určené primárně k výrobě. To ale přinášelo komplikace např. v podobě složitého přeprogramování strojů. Vlastní vývojové oddělení, které mělo být předmětem projektu, se mělo skládat z centra prototypů a zkušebny rozdělené na dvě pracoviště – centrum pro měření hluku i vibrací a prostor pro testování pohonů. 

Zahájení spolupráce 

S dotacemi na investice do technologií neměl klient žádné zkušenosti. Při úvodních konzultacích kladli proto naši dotační odborníci důraz na vysvětlení dotační problematiky a důkladné zhodnocení investičního záměru. Dotační žádost doporučili podat v programu Potenciál.
 
Žádost o dotaci jsme pečlivě zpracovali, podali v požadovaném termínu a hodnotitelé Ministerstva průmyslu a obchodu ji následně bez připomínek schválili. Pro JULI Motorenwerk, s.r.o. to znamenalo více než 33 milionů korun na výstavbu unikátního vývojového centra, což přineslo i řadu nových pracovních míst.

Výsledky spolupráce

Vývojové centrum bylo postaveno, zprovozněno a je plně funkční. Podnik je schopen věnovat se až 100 výzkumným úkolům ročně, což je na území ČR skutečná rarita. Vzhledem k nízké koncentraci emisí i síly hlučnosti nových elektromotorů přispívá nové vývojové centrum k menšímu znečištění ovzduší v ČR.

Role enovation

Vysoké nasazení a profesionální přístup našich dotačních poradců přispěl ke schválení žádosti o dotaci z EU a k realizaci projektu. Bez připomínek se uskutečnila i kontrola auditorů. Klienta JULI Motorenwerk s.r.o jsme úspěšně provedli celým dotačním procesem od výběru dotačního programu až k proplacení dotace.
 
Vývojové centrum společnosti JULI Motorenwerk, s.r.o. Vývojové centrum společnosti JULI Motorenwerk, s.r.o.


Program Potenciál je nyní znovu otevřen. Naposledy tak letos můžete získat významnou dotaci. Podívejte se na přehled aktuálních dotačních možností pro výrobní firmy.