Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Případová studie firmy JULI


Vlastní vývojové centrum pro největšího světového výrobce elektromotorů manipulační techniky

  • Klient: JULI Motorenwerk, s.r.o.
  • Dotační program: OPPI - Potenciál
  • Lokalita: Brno
  • Celková investice: 83 370 000 Kč
  • Míra podpory: 40%
  • Dotace EU: 33 348 000 Kč
  • Období realizace: 2012 - 2014

Případová studie

JULI Motorenwerk, s.r.o.

Brněnský výrobce elektropohonů a elektromotorů manipulační techniky postrádal před realizací
dotačního projektu vlastní vývojové oddělení. Pro výzkum a vývoj využíval technologie určené primárně
k výrobě. To ale přinášelo komplikace např. v podobě složitého přeprogramování strojů.
Vlastní vývojové oddělení se mělo skládat z centra prototypů a zkušebny, která měla být rozdělena na
dvě pracoviště – centrum pro měření hluku i vibrací a prostor pro testování pohonů.

 

Zahájení spolupráce s enovation

S dotacemi na investice do technologií neměl klient žádné zkušenosti. Při úvodních konzultacích kladli proto naši odborníci důraz na vysvětlení dotační problematiky a důkladné zhodnocení investičního záměru. Dotační žádost doporučili podat v programu Potenciál.
 

Zpracování dotační žádosti

Žádost o dotaci jsme pečlivě zpracovali, podali v požadovaném termínu a hodnotitelé Ministerstva
průmyslu a obchodu ji následně bez připomínek schválili. Pro JULI Motorenwerk, s.r.o. to znamenalo více
než 33 milionů korun na výstavbu unikátního vývojového centra, což přineslo i řadu nových pracovních
míst.
 

Výsledky spolupráce

Vývojové centrum bylo postaveno, zprovozněno a je plně funkční. Podnik je schopen věnovat se až 100
výzkumným úkolům ročně, což je na území ČR skutečná rarita. Vzhledem k nízké koncentraci emisí i síly
hlučnosti nových elektromotorů přispívá nové vývojové centrum k menšímu znečištění ovzduší v ČR.
 

Role enovation

Vysoké nasazení a profesionální přístup našich dotačních poradců přispěl ke schválení žádosti o dotaci
z EU a k realizaci projekt. Bez připomínek se uskutečnila i kontrola auditorů. Klienta JULI Motorenwerk s.r.o
jsme tak úspěšně provedli celým dotačním procesem od výběru dotačního programu až k proplacení dotace.
 
Reference - Juli 1 Reference - Juli 2

Chcete také získat významnou dotaci na výzkumný, vývojový či inovační projekt?
 Pomůžeme Vám. 

Přihlaste se na BEZPLATNÝ SEMINÁŘ o poslední možnosti získat velké peníze v rámci programů Aplikace, Inovace a Potenciál.  

Bezplatnou konzultaci si můžete domluvit na 255 785 575.