Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Ostatní dotace


Dotačních možností je doopravdy požehnaně. Mnohdy však veřejná podpora nedosáhne k žadatelům, kteří sídlí v malých obcích nebo naopak v hlavním městě. Pro obě skupiny potenciálních příjemců dotace jsou ovšem připraveny speciální dotační programy.

Program rozvoje venkova

Jak napovídá název, PRV se zaměřuje na zlepšení stavu životního prostředí a zachování fungujících ekosystémů na venkově. V praxi program podporuje aktivity související se zemědělstvím a lesnictvím, důležité je též posílení konkurenceschopnosti lokálních zemědělských a potravinářských podniků. Cílem Programu rozvoje venkova je také zvýšení diverzifikace ekonomických aktivit.

Praha – pól růstu

Hlavní město Praha je přirozeným centrem země. Ačkoli je Praha v kontextu ostatních regionů ekonomicky vyspělá, opravňují dotační pravidla EU přispívat i na projekty realizované v metropoli. Důvodem je právě návaznost zde realizovaných investic na rozvoj celé republiky. Podporované budou zejména projekty do výzkumu, inovací, rozvoje pracovních sil, na své si přijdou i malé a střední podniky.

S čím vám pomůžeme

Naši zkušení dotační odborníci zprostředkovali v posledních šesti letech investiční projekty v hodnotě přesahující 11 mld. korun. Máme zkušenosti jak se soukromým, tak s veřejným sektorem. Rádi pomůžeme i vám.

  • zkonzultujeme a posoudíme investiční záměr
  • vybereme správný dotační titul
  • zpracujeme žádost o dotaci
  • budeme komunikovat s orgány řídícími dotační program
  • zařídíme administraci schváleného projektu
  • realizujeme výběrová řízení