Přehled dotacíAktuální dotační možnosti


OP Životní prostředí
OP Životní prostředí
Podpora preventivních protipovodňových opatření
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se preventivních protipovodňových opatření.Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov.Snížení emisí provozoven
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení emisí stacionárních zdrojů.Zlepšení systému sledování vývoje ovzduší a klimatu
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší, počasí a klimatu a ozonové vrstvy Země.Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných územíPosílení přirozené funkce krajiny
Probíhá příjem žádostí.

Program pro podporu aktivit týkajících se posílení přirozené funkce krajiny.Ostatní dotační možnosti


OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Elektromobily
Program je v současné době uzavřen.

Elektromobily na startu. Závod o miliony začíná…OP Životní prostředí
OP Životní prostředí
Snížení znečištění odpadních vod a zlepšení kvality pitné vody
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z aktuálních zdrojů a zajištění dodávky pitné vody.Zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení znečišťování vod průmyslovou a zemědělskou činností.Zajištění povodňové ochrany
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se zlepšení zajištění povodňové ochrany v sídlech i volné krajině.Prevence vzniku odpadů
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se předcházení vzniku odpadů a snížení vlivu nebezpečných vlastností odpadůOdstranění nepovolených skládek
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se odstranění nepovolených skládek a rekultivace starých skládek.Odstranění a inventarizování ekologických zátěží
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se odstranění a inventarizování ekologických zátěží.Snížení environmentálního rizika
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se snížení enviromentálního rizika.Posílení biodiverzity
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se posílení biodiverzity.Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se zlepšení kvality prostředí v sídlech.Snížení energetické náročnosti veřejných budov
Program je v současné době uzavřen.

Program pro podporu aktivit týkajících se snižení energetické náročnosti veřejných budov.Programy TA ČR
Programy TA ČR
Program Epsilon
Program je v současné době uzavřen.

Cílem programu EPSILON je podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje.