Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Inovace palubní desky a karoserie


  • příjemce dotace: MATADOR Automotive ČR s.r.o.
  • dotační program: Inovace (OPPI)
  • rok realizace: 2013
  • výše dotace: 50.000.000 Kč

Zadání klienta

Předmětem dotačního projektu společnosti Matador Automotive Czech s.r.o. byl nákup technologických zařízení pro zajištění inovovaného výrobního procesu a k výrobě inovovaných produktů – nosníku palubní desky a dalších částí karoserie pro nový model automobilky ŠKODA AUTO. Společnost plánovala výrobu v novém výrobním závodě v Liberci.

Zahájení spolupráce

Dotační projekt splňoval kritéria programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI), který podporoval pořízení technologií pro zavádění produktových a procesních inovací do sériové výroby a na trh. Díky předchozím szkušenostem s našimi projektovými manažery se management rozhodl svěřit přípravu žádosti o dotaci v rámci tohoto projektu opět společnosti enovation.

Jednalo se o produkty, k jejichž výrobě mělo dojít až 12 měsíců po podání žádosti (do automobilu, jehož výroba byla plánována na stejné období), proto jsme kladli důraz na ochranu klientova know how. Naši projektoví manažeři postupovali s maximální opatrností i během dokládání výsledků výzkumu a vývoje nutných ke zpracování žádosti. Ta byla úspěšně připravena, podána k hodnocení, schválena a rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno. Vše bez narušení sdílení dat a informací.

Realizace projektu

Naši dotační specialisté administrovali projekt zaměřený na nákup robotického pracoviště a pořizování nejmodernější svařovacích robotů, kteří měli sloužit k výrobě a svařování inovovaných prvků do automobilů. Výběrové řízení na tyto produkty kompletně zajišťovali odborníci služby ProfiTender společnosti enovation. Došlo k dodání produktů a zaplacení svařovacích technologií, k jejich instalaci a k zahájení produkce. Projekt byl ukončen a dotace v plné výši vyplacena na účet společnosti.

Role enovation

Dotační žádost byla vysoce bodově ohodnocena. Kromě kompletní přípravy projektu jsme nesli kompletní zodpovědnost za výběrová řízení, administraci celého projektu až po jeho ukončení a podání žádosti o platbu. Kontroly odpovědních orgánů proběhly bez shledání pochybení. Jako vysoce profesionální hodnotil náš klient přípravu monitorovacích zpráv a žádostí o platbu.

Výsledek spolupráce

Díky zavedení moderních technologií s nižšími energetickými nároky a produkcí emisních látek došlo k pozitivnímu dopadu na životní prostředí a koncovému zákazníkovi přinesl projekt především kvalitní vysokopevnostní prvek bezpečnosti. Spolupráce mezi dotační společností enovation a Matador Automotive s.r.o. pokračovala řadou dalších dotačních projektů a nadále zůstáváme v úzkém kontaktu.

Inovovaný výrobní proces společnosti MATADOR Automotive ČŘ Inovovaný výrobní proces společnosti MATADOR Automotive ČŘ

Program Inovace je nyní znovu otevřen. Naposledy tak letos můžete získat významnou dotaci. Podívejte se na přehled aktuálních dotačních možností pro výrobní firmy.