Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Inovace


Inovace nosníku palubní desky a části podvozku karosérie pro nové modelové řady ŠKODA AUTO

  • příjemce dotace: MATADOR Automotive ČR s.r.o.
  • dotační program: Inovace (OPPI)
  • místo realizace: Liberec
  • rok realizace: 2013
  • výše dotace: 50.000.000 Kč

Případová studie

M. Investment Limited CR s.r.o. přejmenováno na MATADOR Automotive ČR s.r.o., člen skupiny MATADOR GROUP

MatadorSkupina MATADOR vyrostla na základech společnosti, která zahájila výrobu pneumatik již v roce 1950. Postupem času se spolu s růstem společnosti rozšiřovalo také portfolio gumárenských výrobků. Po privatizaci v roce 1994 se postupnými kroky proměnila v průmyslovou a obchodní skupinu zahrnující dceřiné podniky z oblasti gumárenské a strojírenské výroby. Aktuálně do skupiny MATADOR patří společnosti MATADOR HOLDING, a.s., MATADOR Industries, a.s., MIA Engineering, s. r. o., MATADOR Automotive Vráble, a.s., MATADOR Automotive Rus, s.r.o., M. Investment Limited CR, DV s.r.o. a AUFEER DESIGN, s.r.o. Tyto společnosti se synergicky doplňují a poskytují špičkové produkty a služby v oblasti engineeringu, automotive a výzkumu a vývoje. MATADOR je spolehlivým partnerem společností jako např. ŠKODA AUTO a.s., Continental, VW, HONDA, SEAT či SUZUKI. Úspěch skupiny stojí mimo jiné na neustálých procesních i produktových inovacích.

V roce 2010 začala společnost M. Investment Limited CR s.r.o. na základě vysoutěženého kontraktu u společnosti ŠKODA AUTO a.s. vyvíjet díly karoserie podvozku a nosník palubní desky. Součástí kontraktu byla i výroba a dodávka těchto dílů pro novou modelovou řadu automobilů ŠKODA RAPID. V rámci vývoje bylo dokončeno 5 inovovaných produktů a 4 inovované procesy. Vývoj byl realizován vlastními zaměstnanci MATADOR Automotive Vráble, M.Investment Limited ve spolupráci s vývojovými pracovníky ŠKODA AUTO. U produktů bylo docíleno především snížení hmotnosti paralelně se zvýšením bezpečnosti díky použití vysokopevnostních ocelových materiálů a implementací inovativních postupů tváření a svařování.

Za účelem zahájení výroby bylo nezbytné pořídit svařovací pracoviště do nově zkolaudované výrobní haly v Liberci. Odhadovaná hodnota investic do nových technologií výrazně překročila 100 milionů Kč, proto se vedení společnosti rozhodlo zvážit možnosti dotační podpory. Po úvodních konzultacích s projektovými manažery z enovation s.r.o. bylo zřejmé, že projekt splňuje základní podmínky programu Inovace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Program Inovace podporoval pořízení výrobních technologií určených k zavádění produktových a procesních inovací do sériové výroby a následně na trh. Management společnosti se tedy po předchozích velmi dobrých zkušenostech s realizací jiných projektů rozhodl, že bude při přípravě žádosti o poskytnutí dotace opět spolupracovat s poradenskou agenturou enovation s.r.o. Přípravy studie proveditelnosti a další nezbytné dokumentace byly zahájeny na podzim roku 2011. Z kraje roku 2012 byla žádost kompletně připravena a podána k hodnocení. Žádost byla během několika měsíců schválena a projektu bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 50 milionů Kč na investici v celkové hodnotě 125 milionů Kč bez DPH.

Specifikem projektu byl fakt, že vlastní realizace byla zahájena současně s přípravou, respektive podáním žádosti o dotaci. V průběhu ledna až března 2013 tak proběhlo rozsáhlé výběrové řízení na robotická svařovací pracoviště. Realizaci výběrového řízení kompletně zajišťovali pracovníci oddělení ProfiTender společnosti enovation a výběrové řízení bylo bez námitek schváleno. Mohlo tak dojít k vlastnímu dodání a zaplacení svařovacích technologií, následně k jejich instalaci a k zahájení produkce. Projekt byl ukončen v lednu 2013 a dotace v plné výši byla vyplacena na účet společnosti počátkem května téhož roku.

Díky realizaci projektu došlo k přijetí 54 nových pracovníků a zejména pak k uvedení na trh
5 inovovaných produktů, zavedení 4 inovovaných procesů ve výrobě a s tím spojenému hladkému spuštěním sériové produkce.

Manažerka projektu Ing. Alžbeta Podobová k tomu dodává: „Všechny svařovací robotické pracoviště spolufinancované ze strukturálních fondů se výrazným způsobem podílejí na objemu tržeb, i když momentálně objednávky ze ŠKODA AUTO jsou nižší než byly plánovány v přípravné fázi.

Příprava projektu, spolupráce při podání registrační a plné žádosti byla ze strany enovation na vysoké profesionální úrovni. Následná podpora při administraci a realizaci výběrových řízení jen potvrdila, že volba partnera enovation byla dobrou volbou. Ve stejném vysokém standardu byly realizovány nezbytné administrativní kroky (monitorovací zprávy, žádosti o platbu) k získání dotace.“

Alžběta Podobová ocenila také systém administrace strukturálních fondů v ČR, zejména pak v rámci OPPI, v porovnání se slovenským modelem: „Vzhledem k tomu, že máme zkušenosti s obdobnými projekty na Slovensku, můžeme ocenit výhradně elektronické zpracování celé agendy v systému eAccount a o něco nižší administrativní náročnost. Na Slovensku se elektronicky do systému vkládá pouze základní dokument, který se musí vytisknout a ve dvou kopiích včetně příloh (počínaje výpisem z obchodního rejstříku, výpisem z rejstříku trestů, účetní závěrky atd.) se vše svázané odevzdává na příslušnou agenturu."