Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
ICT v podnicích


Dotace na nové ICT vybavení společnosti Wamag s.r.o.

  • příjemce dotace: Wamag s.r.o.
  • dotační program: ICT v podnicích (OPPI)
  • místo realizace: Mníšek pod Brdy
  • plánovaný rok realizace: 2007

Případová studie

Wamag, spol. s.r.o.Společnost Wamag, spol. s r.o. z Mníšku pod Brdy se rozhodla pořídit nový informační systém, který měl řešit problém nedostatečného integrovaného řešení podnikové informatiky.

Wamag je dnes přední firmou působící v oblasti magnetických systémů a z rodinné firmy dorostla do člena mezinárodní skupiny Goudsmit Magnetic Group. V posledních letech zažívá společnost vysoký růst obratu a ziskovosti, podnik velice rychle přerostl z malé firmy do středně velké společnosti, ale informační systém tomu nebyl přizpůsoben. Podnik nedisponoval uceleným ERP informačním systémem a kvalitní řízení podnikových procesů se tak stalo v dynamicky rozvíjející se společnosti obtížně řešitelným. To byl impulz k realizaci projektu v rámci dotačního titulu ICT v podnicích, který byl součástí Operačního programu Podnikání a Inovace, administrovaného agenturou CzechInvest.

Bylo však nutné počkat na vyhlášení výzvy, která naštěstí přišla zanedlouho. „Protože šlo o první projekt, se kterým se naše společnost o dotace EU ucházela, rozhodli jsme se neponechat nic náhodě a spojit síly se zkušenou poradenskou společností. Po důkladném průzkumu situace na trhu jsme vybrali společnost enovation s.r.o.“ říká jednatel společnosti Ing. Jan Kolář.

Po několika konzultacích a kompletaci potřebných materiálů (především finančních výkazů společnosti a základních informací o projektu) byla podána registrační žádost, kterou zanedlouho CzechInvest schválil. Mohly tedy začít přípravy plné žádosti a podnikatelského záměru. Bylo třeba důkladně promyslet zejména požadované cíle projektu, harmonogram a rozpočet. Neproblematičtějším momentem se stalo výběrové řízení na dodavatele řešení, které bylo nutné v souladu s podmínkami programu provést. V době podání žádosti už měla společnost Wamag k dispozici nabídky jednotlivých uchazečů, které nicméně nebyly vzhledem k časové tísni definitivně vyhodnoceny. To však nebylo překážkou pro kladné hodnocení projektu, jelikož výběrové řízení na dodavatele stačí provést až v průběhu realizace projektu.

Po několika týdnech udělala společnosti radost zpráva o kladném vyhodnocení projektu.

Nyní nastal čas soustředit se na samotnou realizaci a na to, aby bylo vše v souladu s podmínkami, ke kterým se každý příjemce dotace z programu OPPI zavazuje. Na podzim 2007 bylo dokončeno výběrové řízení a vybráno nejvhodnější řešení, které se bez odkládání začalo implementovat. Trvalo přibližně rok, než bylo vše precizně vyladěno a bylo tak možné podat žádost o proplacení dotace. Tzv. žádost o platbu spočívala ve vyplnění potřebných dokumentů, které je potřeba společně s doklady o úhradách, relevantními fakturami či smlouvami s dodavatelem a dalšími dokumenty, vztahujícími se k projektu, předat v kopiích agentuře CzechInvest. CzechInvest podrobuje všechny dokumenty důkladné kontrole, proto se snadno může stát, že nalezne nějaké nesrovnalosti, které žadatel přehlédl. Tak tomu bylo i v případě Wamagu. Bylo potřeba opravit několik chybných údajů, nicméně na druhý pokus již bylo vše v pořádku a zanedlouho se na účtu společnosti objevila přislíbená částka dotace.

„Díky dotaci z programu ICT v podnicích jsme mohli implementovat řešení, které nám pomohlo zkvalitnit řízení a nastavení procesů výroby, zlepšit vztahy se zákazníky a zvýšit konkurenceschopnost naší společnosti. Díky celkovému úspěchu projektu a vynikající spolupráci se společností enovation s.r.o. jsme se rozhodli podat další žádost o dotace z EU, tentokrát do programu Inovace.“ shrnuje Jan Kolář.