Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Dotace na rekonstrukci objektu


  • příjemce dotace: AUFEER DESIGN, s.r.o.
  • dotační program: Nemovitosti (OPPI)
  • rok realizace: 2013
  • výše dotace: 6.236.000 Kč

 

Společnost AUFEER DESIGN, s.r.o. se řadí mezi přední evropské poskytovatele high-tech vývojových, konstrukčních a výpočtových služeb zejména pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Nejvýznamnějším zákazníkem je koncern VW v čele se společností ŠKODA AUTO, neméně významnými zákazníky jsou také FORD, BENTLEY, AIRBUS, MATADOR AUTOMOTIVE, Škoda Transportation a mnozí další.

AUFEER DESIGN je nositelem ocenění Investor roku 2007 v kategorii „Investice s největším inovačním potenciálem“. Toto ocenění uděluje agentura CzechInvest spolu se sdružením AFI nejvýznamnějším společnostem v této oblasti.

Dotace na rekonstrukci objektu společnosti AUFEER DESIGN

Zadání klienta

Společnost AUFEER DESIGN, s.r.o., přední evropský poskytovatel high-tech vývojových, konstrukčních a výpočtových služeb zejména pro automobilové výrobce a jejich dodavatele, byla vzhledem ke zvyšující se poptávce po svých službách nucena rozšířit své prostory a vytvořit tak více pracovních míst pro vývojové pracovníky. Společnost se rozhodla využít sousedící budovu v havarijním stavu, jež patřila do jejího vlastnictví.  

Zahájení spolupráce

V době, kdy společnost připravovala realizaci rozsáhlé rekonstrukce, byla vyhlášena výzva v dotačním programu Nemovitosti. V této výzvě mohly soukromé podniky získat dotace z EU na přípravu projektové dokumentace, podnikatelské zóny a zejména na rekonstrukci, případně demolici a následně novostavbu tzv.  brownfields.
Budova, která se měla stát předmětem rekonstrukce, se nacházela v natolik zanedbaném stavu, že její využití bylo zcela vyloučeno. Nejekonomičtější variantou byla kompletní demolice domu a výstavba nového moderního objektu. Takový případ byl pro dotační program Nemovitosti vzorovým projektem.

Realizace projektu

Společnost enovation odborně zpracovala dotační žádost a zároveň pečlivě organizovala výběrové řízení na generálního dodavatele stavby. Ukončení výběrového řízení přitom bylo klíčovou podmínkou pro podání plné žádosti. eNovation tuto podmínku úspěšně splnila a plná žádost byla v termínu podána.

Výsledek spolupráce   

O úspěšném schválení plné žádosti ze strany agentury CzechInvest a Ministerstva průmyslu a obchodu bylo rozhodnuto začátkem května 2013 a společnosti AUFEER DESIGN s.r.o. byla přiznána celková výše dotace 6 236 000 Kč.

Dotace na rekonstrukci objektu společnosti AUFEER DESIGN

Role enovation 

Hlavním přínosem projektu AUFEER DESIGN bylo vybudování nového technologického centra na místě zdemolovaného brownfieldu, tedy rozšíření zázemí pro výzkumnou a vývojovou činnost.

Vzhledem k tepelně-technickým vlastnostem novostavby dochází navíc k úspoře přírodních zdrojů na vytápění, čímž dochází k menší zátěži životního prostředí. Nezanedbatelný význam má však projekt rovněž pro město Mladá Boleslav, kde došlo díky
realizaci projektu k zásadnímu zlepšení estetického dojmu nemovitosti, a tedy i části obce.

Podívejte se na přehled aktuálních dotačních možností pro výrobní firmy.