Registrace na seminář:


Způsobilost výdajů – jak se vyhnout krácení, Praha, 31. 5. 2012

Datum konání: 31.05. 2012
Čas konání: 9:00 - 12:00
Místo konání: Praha, Český svaz vědeckotechnických společností
Cena semináře: Kč bez DPH
Kontaktní osoba: Eliška Vorbová
Informace o semináři: Na semináři vám poskytneme informace týkající se obecných pravidel způsobilosti výdajů, zejména půjde o soulad s evropskou a českou legislativou a s operačními programy vč. navazujících dokumentů, přiměřenost výdajů a jejich vynaložení v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Dále budete seznámeni s jejich vazbou na veřejné zakázky či dokladováním jednotlivých způsobilých výdajů.
Ukončení registrace: 22.05. 2012

Z důvodu naplnění kapacity byla již registrace na seminář ukončena. Další plánované semináře, prosím, sledujte na http://www.enovation.cz/novinky/85-dubnova-nabidka-vzdelavacich-seminaru-navazujicich-na-projekt-jak-na-fondy

Děkujeme za pochopení.