Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Udělení souhlasu


1. Udělujete tímto souhlas společnosti enovation s.r.o., se sídlem Na Příkopě 583/15, IČ 27909751, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 125819, aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů zpracovala Váš osobní údaj - emailovou adresu.

 

2. Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení ohledně služby (produktu), pro který se dělal výzkum. Tyto osobní údaje budou společností enovation s.r.o. zpracovávány po dobu 3 let od udělení vašeho souhlasu, pokud nedojde z vaší strany k následnému prodloužení nebo ke zpracování na základě zákonného důvodu.

 

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností enovation s.r.o., tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám, které pro enovation s.r.o. vykonávají služby na základě jejího pověření nebo na základě smluvního vztahu. Všechny tyto osoby jsou zavázány povinností mlčenlivosti.

 

4. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení a vyřazení z databáze pro zasílání obchodních sdělení. Společnost enovation s.r.o. si však nadále může ponechat vaši emailovou adresu v databázi pro účel evidence adres, na které nelze zasílat obchodní sdělení.

 

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje enovation s.r.o. zpracovává,
  • požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat s výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na enovation s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.