Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Společenská odpovědnost


 

Společnost enovation přistupuje zodpovědně nejen vůči svým klientům a partnerům, ale také vůči svým zaměstnancům a širšímu okolí.

Jako společensky zodpovědná firma dbáme na životní prostředí, vycházíme vstříc našim zaměstnancům při skloubení pracovního a soukromého života, podporujeme zapojení studentů a absolventů vysokých škol do pracovní praxe a pravidelně přispíváme na dobročinné účely.

Charita

Pomáháme dětem v Africe

V roce 2012 věnovala společnost enovation sponzorský dar 50.000 Kč na zajištění internetového pokrytí Mpanshya Basic School v Zambii, kde díky projektu české Charity vznikla počítačová učebna pro studenty i obyvatele celé vesnice. V rámci projektu proběhl dvoutýdenní kurz, ve kterém se studenti naučili základním počítačovým dovednostem. Projektu se také aktivně účastnili naši zaměstnanci, kteří v Zambii pomáhali počítačovou učebnu vybudovat a poté působili jako lektoři.

 

FN Motol2

Podporujeme FN Motol

Každý měsíc pořádáme fundraisingové snídaně, kdy všichni zaměstnanci vlastnoručně připraví jídlo, které si potom mezi sebou směňujeme a společně posnídáme. Vybranou částku společnost vždy zdvojnásobí a výtěžek putuje na podporu Kliniky dětské hematologie a onkologie FN Motol.

 

zelená firma

Jsme držitelem certifikátu Zelená firma

  • třídíme odpad
  • šetříme vodu a energii
  • podporujeme cyklistickou dopravu
  • používáme ekologické čisticí prostředky

 

 

 

 

 

 

Podporujeme projekt CZ.1.04/2.1.00/70.00061 „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze“

V období 2013 – 2015 je Úřadem práce ČR – krajskou pobočkou pro hl.m. Prahu realizován projekt „Odborné praxe pro mladé do 30 let v Praze“ s cílem podpořit evidované uchazeče o zaměstnání – absolventy ve věku od 18 do 30 let bez dostačující pracovní praxe. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V tomto období jsou pro účely odborných praxí vyhrazována ve spolupráci se zaměstnavateli společensky účelná pracovní místa podpořena finančním příspěvkem.

V období od 1.11.2013 do 31.10.2013 bude u naší společnosti v rámci projektu podpořeno jedno pracovních místo na SÚPM částkou 288.000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu bude činit 85%, tj. 244.800,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky bude činit 15%, tj. 43.200,- Kč.

 

ESFR