Dotace na vysokorychlostní internet


Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) podporuje pokrytí území republiky vysokorychlostním internetem. Nástrojem podpory investic do související infrastruktury je program Vysokorychlostní internet, který v období 2014 – 2020 rozdělí necelých 14,5 mld. korun.

Typickým projektem je zavedení internetového připojení na bázi optické technologie do oblastí bez vysokorychlostního internetu (tzv. bílých míst) z nejbližšího, respektive nejvhodnějšího, přístupového bodu s odpovídající kapacitou.

Kdo může dotace získat

 • fyzické nebo právnické osoby podnikající v oblasti elektronických komunikací
 • malé, střední i velké podniky
 • podpořeny dotací budou takové projekty, které připojí k internetu lokality, jejichž pokrytí je menší než 50%. O které lokality se jedná, naleznete po kliknutí na mapku níže (dále zvolte svoji obec/město a objeví se tabulka s informacemi o pokrytí lokality). Lokality s bílým podbarvením značí míru pokrytí menší než 50%. 

Kolik lze získat

 • Dotace EU na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 1 - 200 mil. Kč.
 • Procentuální výše dotace není odvozena od velikosti podniku, minimální příspěvek pokrývá 50 % způsobilých nákladů.

Na co se dotace vztahuje

 • náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury (obvykle se jedná o inženýrské sítě, kolektory pro vedení kabelů, nenasvícená vlákna a rozvodové skříně, tedy o síť bez jakýchkoli aktivních komponentů)
 • náklady na související stavební a inženýrské práce (například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů)
 • náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA)
 • náklady na projektovou dokumentaci a přípravu území

Podporované aktivity

 • modernizace  stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků za účelem zvýšení přenosové rychlosti alespoň na 30 Mbit/s
 • zřizování nových optických sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s; při zřizování nových sítí s pevným připojením musí síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s
 • vytváření pasivní infrastruktury pro vysokorychlostní internet v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje, přičemž tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit

 

Rozumíme evropským fondům i ICT

Dlouhodobě se věnujeme dotačním projektům, zvládáme výběrová řízení a radíme státu v oblasti eGovermentu.

Orientujeme se v pojmech jako bílá místa, internetová konektivita, NGA nebo Digitální Česko. Máme přístup k zákulisním informacím a dokážeme všechno velmi srozumitelně představit veřejnosti.

Nabízíme unikátní know-how kombinující odbornou technickou znalosti ICT a strukturálních fondů EU.

Nejnovější informace? Napište a buďte s námi v kontaktu!
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Aktuální informace

Vysokorychlostní internet - výzva vyhlášena

03.04.2017
Dlouho očekávaná výzva v programu Vysokorychlostní internet byla vyhlášena. Celková alokace výzvy je 11,55 mld. Kč, na jeden projekt je možné získat až 200 milionů korun.

Seminář – Jak nepřijít o dotaci aneb Pozor na chyby při administraci projektu v OPPIK

28.03.2017
Byla vám schválena žádost o dotaci a tak se chystáte realizovat svůj dotační projekt? Připravte se na kontroly ze strany odpovědných orgánů. V případě odhalených chyb mohou přistoupit ke krácení dotace nebo dokonce k jejímu odebrání.

Program Vysokorychlostní internet? Otevřen ještě v březnu!

13.03.2017
Dlouho očekávaná výzva v rámci dotačního programu Vysokorychlostní internet bude vyhlášena ještě v tomto měsíci. Nyní je tu příležitost získat až 200 milionů korun na zavedení internetového připojení do tzv. „bílých míst“, tj. oblastí s nedostatečným přístupem k vysokorychlostnímu internetu. Můžete tak významně rozšířit Vaši zákaznickou síť.

Program Vysokorychlostní internet – posunutí termínu

12.12.2016
Dlouho očekávané otevření programu Vysokorychlostní internet, jež bylo plánováno ještě v průběhu prosince, se posouvá na měsíc leden. Chcete-li být informováni o všech aktuálních změnách, napište na enovation@enovation.cz. Veškeré dění pečlivě monitorujeme.

Zpoždění projektu vysokorychlostního internetu? MPO takové informace odmítá

27.05.2016
Vládní koordinátor digitální agendy Tomáš Prouza vyjádřil pochybnost ohledně předložení tzv. Národního plánu rozvoje sítí nové generace vládě do konce června. Domnívá se, že k jeho předložení může dojít až podzim. Tento dokument je klíčový pro rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice.