Dotace pro podnikatele


Mezi nejvýznamnější zdroje dotací EU pro podnikatele v roce 2015 patří Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK), Operační program Životní prostředí (OPŽP) a programy, které nabízí Technologická agentura ČR (TAČR) nebo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

Pro koho jsou dotace určeny?

Pro koho jsou dotace určeny?

Dotace pro podnikatele mohou využít právnické i fyzické osobymalé, střední i velké firmy, které splňují pravidla příslušných dotačních programů. Jedná se o velmi široké spektrum odvětví, typů oprávněných žadatelů či podporovaných aktivit.

Dotace z EU podporují zejména výzkum, vývoj a inovacerozvoj malých a středních podniků (MSP)energetické úspory a ICT projekty. Tuzemské dotace pro firmy cílí zejména na výzkum a vývoj, jejich výhodou je možnost financovat investice realizované na území hl. m. Prahy.

Výběr správného dotačního programu

OPPIK, OPŽP, Beta, Omega, TRIO? Dotačních programů je hodně a výběr toho správného patří k nejdůležitějším rozhodnutím celého dotačního projektu. Prostudování programových dokumentů je zcela zásadním krokem, bez kterého se neobejde žádný uchazeč do dotace z EU. Podstatné jsou zejména informace o podporovaných činnostech, způsobilých výdajích a charakteristice žadatelů.

Dotační proces ve zkratce

Dotační proces ve zkratce

Taktéž dotační proces se odlišuje program od programu. Různé jsou jak podmínky, tak délka trvání dotačního projektu. Podnikatelé by měli vědět, že ve většině dotačních programů získávají peníze až po ukončení projektu, případně jeho etapy, musí si tedy zajistit financování.

Stejně tak je zapotřebí počítat s tím, že povinnosti nekončí sepsáním žádosti o dotaci a jejím přidělením. Příjemce veřejné podpory musí plnit řadu podmínek i při realizaci projektu (výběrová řízení, pravidelné monitorovací zprávy, kontroly projektu atd.). Podmínek je víc než dost a každé pochybení může vyjít velmi draho.

Svépomocí nebo s pomocí?

Máte-li analytické myšlení, zvládáte-li pracovat s úředními dokumenty a systémy, jste-li obrnění trpělivostí, můžete se do dotačního projektu pustit sami. Nebudete jediní, kteří tak činí.

Výhodami poradenské společnosti jsou však zkušenosti, detailní znalosti dotačních programů, schopnost sepsat žádost o dotaci takovým způsobem, aby jí hodnotitelé porozuměli, vazby na profesní organizace a přístup k zákulisním informacím. Vše dohromady umožňuje poradenské firmě poskytnout přidanou hodnotu, díky níž dotaci z EU nejenom získáte, ale také splníte veškeré podmínky tak, abyste o ni během realizace projektu nepřišli.

Řekněte nám více o svých plánech, využijte bezplatnou konzultaci.
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Aktuální informace

Chcete uspořit (nejen) za energie?

16.11.2017
Po avizovaných dotačních výzvách pro výrobní podniky všech velikostí vám chceme představit také dotace pro nevýrobní firmy. Ty rozhodně nepřijdou zkrátka, neboť si mohou vybrat z více možností.

Průmyslové podniky čeká další vlna dotačních výzev

08.11.2017
Ať už jste velký, střední či malý průmyslový podnik, vězte, že se pro vás v nejbližších týdnech chystá hned několik zajímavých dotačních výzev! Vybrané programy si kladou za cíl podpořit modernizaci, výzkum a vývoj a rozšiřování kapacit ve výrobě.

Společnost enovation nově členem Komory daňových poradců

31.10.2017
V návaznosti na rozšíření portfolia našich služeb o poradenství v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj jsme se 18. září stali členem Komory daňových poradců České republiky. Díky tomu jsme nyní schopni zajistit komplexní expertní řešení všech vašich projektů z oblasti výzkumu a vývoje. Každý z nich je totiž podroben nejen technické kontrole expertem v daném oboru podnikání, ale zároveň jej h

Seminář - Jak nepřijít o dotaci aneb Pozor na chyby při administraci projektu v OPPIK

23.10.2017
Byla vám schválena žádost o dotace, a tak už nic nestojí v cestě realizaci vašeho dotačního projektu? Neponechejte nic náhodě a buďte připraveni na kontroly ze strany odpovědných orgánů. V případě odhalených chyb mohou totiž přistoupit ke krácení dotace nebo dokonce k jejímu odebrání.

Dotace pro zemědělce a potravináře

14.09.2017
V rámci Programu rozvoje venkova bude od 10. října možné podávat žádosti o dotace ve třech zajímavých programech.