Dotace z OPPIK


Přibližně 120 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí tuzemští podnikatelé z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Přímý následník Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) umožňuje především rozvoj firemního výzkumu a vývoje, podporuje investice malých a středních podniků, zpřístupňuje energetické úspory a přispívá také na vývoj softwaru či vytváření datových center.

Oblasti podpory českých podniků

OPPIK je rozdělen do čtyř prioritních os, které se samy skládají z několika programů podpory. Toto dělení umožňuje přesněji plánovat rozdělení celkového rozpočtu mezi podnikatelské subjekty.
 

    Prioritní osa 1         Prioritní osa 2         Prioritní osa 3         Prioritní osa 4    
    Inovace     Technologie     Obnovitelné zdroje    
    energie 
    Vysokorychlostní    
    internet    
    Potenciál     Progres     Úspory energie     ICT a sdílené
    služby - vývoj SW
    Pre-commercial
    public procurment
    Poradenství 1
    - začínající podniky    
    Smart grids I.
    - Distribuční sítě 
    ICT a sdílené 
    služby - datová centra
    Proof of concept     Marketing     Smart grids II.
    - Přenosové sítě 
    ICT a sdílené 
    služby - centra
    sdílených služeb 
    Aplikace     Nemovitosti     Nízkouhlíkové
    technologie    
 
    Partnerství
    znalostního transferu    
    Školicí střediska     Úspory energie
    v SZT
 
    Spolupráce      
    Služby infrastruktury      
    Inovační vouchery      


Pro zájemce o dotaci je důležitá znalost jak obecných pravidel OPPIK, tak regulí jednotlivých programů podpory. Obecná pravidla vytváří celkový rámec veřejné podpory v rámci tohoto operačního programu. Na úrovni programů podpory (Inovace, Potenciál atd.) jsou pak vypisovány tzv. výzvy k předkládání žádostí o dotaci, které zájemcům sdělují zásadní informace jako definici způsobilých výdajů, oprávněných žadatelů či maximální možné míry podpory.

Cesta k dotaci

Administraci dotačních projektů provádí Agentura pro podnikání a inovace, kterou tím pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Nástrojem pro komunikaci zájemců o dotaci, potažmo příjemců dotace s úřady je systém MS2014+.

Podnikatelé mohou celým dotačním procesem projít sami, případně se nechat zastupovat poradenskou firmou. Spolupráce s odborníky se díky zkušenostem a garancím vyplácí zejména méně zkušeným uchazečům, pomoc však vyhledávají i podnikatelé realizující objemnější a administrativně náročné projekty. 

Chcete poradit s výběrem programu? Konzultace zdarma.
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Aktuální informace

Výzva programu Aplikace vyhlášena

03.08.2017
Ode dneška můžete podávat žádosti o dotace v programu Aplikace. Na jeden projekt lze získat až 50 mil. Kč. Celkově si mezi sebe podniky rozdělí 1,6 mld. Kč, 20 % z této částky je určeno pro velké firmy, zbytek půjde malým a středním podnikům.

Program Úspory energie Výzva II - příjem žádostí o dotaci bude na konci října ukončen

01.08.2017
K 31. 10. 2017 bude ukončen příjem žádostí o podporu v programu Úspory energie ve Výzvě II. Důvodem je nízký zájem žadatelů – aktuálně jsou evidovány žádosti o dotaci pouze ve výši cca 1,1 mld. Kč (z celkové alokace 11 mld. Kč), a to po více než 7 měsících od zahájení jejich příjmu.

Program Potenciál – příjem žádostí o dotaci odstartoval

20.07.2017
Od 20. 7. Do 30. 11. je možné podávat žádosti o dotaci programu Potenciál. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč.

Výzva v programu Potenciál vyhlášena

14.07.2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v programu Potenciál. O dotaci bude možné žádat od 20. 7. do 30. 11. 2017. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč.

Program Inovace - příjem žádostí o dotaci odstartoval

12.07.2017
Příjem žádostí o dotaci v rámci výzvy programu Inovace byl zahájen. Posledním dnem příjmu žádostí je pak 12. 11. 2017. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč. Nyní je třeba co možná nejrychleji zpracovat dotační žádost, a to co v nejlepší kvalitě. Rádi Vám pomůžeme.