Dotace z OPPIK


Přibližně 120 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí tuzemští podnikatelé z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Přímý následník Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) umožňuje především rozvoj firemního výzkumu a vývoje, podporuje investice malých a středních podniků, zpřístupňuje energetické úspory a přispívá také na vývoj softwaru či vytváření datových center.

Oblasti podpory českých podniků

OPPIK je rozdělen do čtyř prioritních os, které se samy skládají z několika programů podpory. Toto dělení umožňuje přesněji plánovat rozdělení celkového rozpočtu mezi podnikatelské subjekty.
 

    Prioritní osa 1         Prioritní osa 2         Prioritní osa 3         Prioritní osa 4    
    Inovace     Technologie     Obnovitelné zdroje    
    energie 
    Vysokorychlostní    
    internet    
    Potenciál     Progres     Úspory energie     ICT a sdílené
    služby - vývoj SW
    Pre-commercial
    public procurment
    Poradenství 1
    - začínající podniky    
    Smart grids I.
    - Distribuční sítě 
    ICT a sdílené 
    služby - datová centra
    Proof of concept     Marketing     Smart grids II.
    - Přenosové sítě 
    ICT a sdílené 
    služby - centra
    sdílených služeb 
    Aplikace     Nemovitosti     Nízkouhlíkové
    technologie    
 
    Partnerství
    znalostního transferu    
    Školicí střediska     Úspory energie
    v SZT
 
    Spolupráce      
    Služby infrastruktury      
    Inovační vouchery      


Pro zájemce o dotaci je důležitá znalost jak obecných pravidel OPPIK, tak regulí jednotlivých programů podpory. Obecná pravidla vytváří celkový rámec veřejné podpory v rámci tohoto operačního programu. Na úrovni programů podpory (Inovace, Potenciál atd.) jsou pak vypisovány tzv. výzvy k předkládání žádostí o dotaci, které zájemcům sdělují zásadní informace jako definici způsobilých výdajů, oprávněných žadatelů či maximální možné míry podpory.

Cesta k dotaci

Administraci dotačních projektů provádí Agentura pro podnikání a inovace, kterou tím pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Nástrojem pro komunikaci zájemců o dotaci, potažmo příjemců dotace s úřady je systém MS2014+.

Podnikatelé mohou celým dotačním procesem projít sami, případně se nechat zastupovat poradenskou firmou. Spolupráce s odborníky se díky zkušenostem a garancím vyplácí zejména méně zkušeným uchazečům, pomoc však vyhledávají i podnikatelé realizující objemnější a administrativně náročné projekty. 

Chcete poradit s výběrem programu? Konzultace zdarma.
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Aktuální informace

Dotace na využití odpadů

23.08.2017
V rámci Operačního programu Životní prostředí bude od 1. září možné podávat žádosti o dotace na využití odpadů.

Výzva programu Aplikace vyhlášena

03.08.2017
Ode dneška můžete podávat žádosti o dotace v programu Aplikace. Na jeden projekt lze získat až 50 mil. Kč. Celkově si mezi sebe podniky rozdělí 1,6 mld. Kč, 20 % z této částky je určeno pro velké firmy, zbytek půjde malým a středním podnikům.

Program Úspory energie Výzva II - příjem žádostí o dotaci bude na konci října ukončen

01.08.2017
K 31. 10. 2017 bude ukončen příjem žádostí o podporu v programu Úspory energie ve Výzvě II. Důvodem je nízký zájem žadatelů – aktuálně jsou evidovány žádosti o dotaci pouze ve výši cca 1,1 mld. Kč (z celkové alokace 11 mld. Kč), a to po více než 7 měsících od zahájení jejich příjmu.

Program Potenciál – příjem žádostí o dotaci odstartoval

20.07.2017
Od 20. 7. Do 30. 11. je možné podávat žádosti o dotaci programu Potenciál. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč.

Výzva v programu Potenciál vyhlášena

14.07.2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu v programu Potenciál. O dotaci bude možné žádat od 20. 7. do 30. 11. 2017. Na jeden projekt můžete získat až 50 mil. Kč.