Dotace z OPPIK


Přibližně 120 mld. korun si mezi sebe do roku 2020 rozdělí tuzemští podnikatelé z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Přímý následník Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) umožňuje především rozvoj firemního výzkumu a vývoje, podporuje investice malých a středních podniků, zpřístupňuje energetické úspory a přispívá také na vývoj softwaru či vytváření datových center.

Oblasti podpory českých podniků

OPPIK je rozdělen do čtyř prioritních os, které se samy skládají z několika programů podpory. Toto dělení umožňuje přesněji plánovat rozdělení celkového rozpočtu mezi podnikatelské subjekty.
 

    Prioritní osa 1         Prioritní osa 2         Prioritní osa 3         Prioritní osa 4    
    Inovace     Technologie     Obnovitelné zdroje    
    energie 
    Vysokorychlostní    
    internet    
    Potenciál     Progres     Úspory energie     ICT a sdílené
    služby - vývoj SW
    Pre-commercial
    public procurment
    Poradenství 1
    - začínající podniky    
    Smart grids I.
    - Distribuční sítě 
    ICT a sdílené 
    služby - datová centra
    Proof of concept     Marketing     Smart grids II.
    - Přenosové sítě 
    ICT a sdílené 
    služby - centra
    sdílených služeb 
    Aplikace     Nemovitosti     Nízkouhlíkové
    technologie    
 
    Partnerství
    znalostního transferu    
    Školicí střediska     Úspory energie
    v SZT
 
    Spolupráce      
    Služby infrastruktury      
    Inovační vouchery      


Pro zájemce o dotaci je důležitá znalost jak obecných pravidel OPPIK, tak regulí jednotlivých programů podpory. Obecná pravidla vytváří celkový rámec veřejné podpory v rámci tohoto operačního programu. Na úrovni programů podpory (Inovace, Potenciál atd.) jsou pak vypisovány tzv. výzvy k předkládání žádostí o dotaci, které zájemcům sdělují zásadní informace jako definici způsobilých výdajů, oprávněných žadatelů či maximální možné míry podpory.

Cesta k dotaci

Administraci dotačních projektů provádí Agentura pro podnikání a inovace, kterou tím pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Nástrojem pro komunikaci zájemců o dotaci, potažmo příjemců dotace s úřady je systém MS2014+.

Podnikatelé mohou celým dotačním procesem projít sami, případně se nechat zastupovat poradenskou firmou. Spolupráce s odborníky se díky zkušenostem a garancím vyplácí zejména méně zkušeným uchazečům, pomoc však vyhledávají i podnikatelé realizující objemnější a administrativně náročné projekty. 

Chcete poradit s výběrem programu? Konzultace zdarma.
Volejte zdarma: 800 190 163

Kontaktní formulář:

Aktuální informace

Nové dotační výzvy podpoří modernizaci výroby i vývoj v oblasti letectví

05.12.2017
České výrobní podniky budou mít od prosince 2017 do května 2018 unikátní šanci získat až 20 milionů korun na nové výrobní i nevýrobní stroje, technologie, hardware či software. O dotaci se nově budou moci ucházet také subjekty provádějící průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj v oblasti civilního letectví, a to konkrétně v dotačním programu Aplikace Clean Sky 2.

Chcete uspořit (nejen) za energie?

16.11.2017
Po avizovaných dotačních výzvách pro výrobní podniky všech velikostí vám chceme představit také dotace pro nevýrobní firmy. Ty rozhodně nepřijdou zkrátka, neboť si mohou vybrat z více možností.

Průmyslové podniky čeká další vlna dotačních výzev

08.11.2017
Ať už jste velký, střední či malý průmyslový podnik, vězte, že se pro vás v nejbližších týdnech chystá hned několik zajímavých dotačních výzev! Vybrané programy si kladou za cíl podpořit modernizaci, výzkum a vývoj a rozšiřování kapacit ve výrobě.

Společnost enovation nově členem Komory daňových poradců

31.10.2017
V návaznosti na rozšíření portfolia našich služeb o poradenství v oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj jsme se 18. září stali členem Komory daňových poradců České republiky. Díky tomu jsme nyní schopni zajistit komplexní expertní řešení všech vašich projektů z oblasti výzkumu a vývoje. Každý z nich je totiž podroben nejen technické kontrole expertem v daném oboru podnikání, ale zároveň jej h

Seminář - Jak nepřijít o dotaci aneb Pozor na chyby při administraci projektu v OPPIK

23.10.2017
Byla vám schválena žádost o dotace, a tak už nic nestojí v cestě realizaci vašeho dotačního projektu? Neponechejte nic náhodě a buďte připraveni na kontroly ze strany odpovědných orgánů. V případě odhalených chyb mohou totiž přistoupit ke krácení dotace nebo dokonce k jejímu odebrání.