Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Služby pro zadavatele


Komplexní zajištění agendy zadavatele veřejných zakázek - služba ProfiTender

ProfiTender logo

Nedílnou součástí realizace dotačního projektu je také zajištění výběrových řízení na dodavatele. Právě výběrová řízení bývají často kamenem úrazu v čerpání dotace a chyby v jejich realizaci mohou vést ke krácení i k úplnému odebrání dotace. Je proto důležité si včas uvědomit, zda je ve vašich silách nastudovat si legislativní pravidla, nebo jestli je lepší svá výběrová řízení svěřit do péče zkušených administrátorů. 

1. Komplexní zajištění administrace výběrových řízení v rámci projektů financovaných ze strukturálních fondů EU

Každý operační program (dotační program) má svá specifická pravidla, požaduje detailnější dokládání průběhu výběrového řízení, vyžaduje si průběžně dokumentaci výběrového řízení ke kontrole atp. – my známe tato pravidla a pomůžeme v orientaci i vám. Specializujeme se na výběrová řízení v rámci OPPIK, protože zvláště pro podnikatele jsou tyto povinnosti nové a složité.

2. Komplexní zajištění administrace zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.

Administrujeme tyto druhy zadávacího řízení:

  • veřejné zakázky malého rozsahu
  • podlimitní řízení (zjednodušené, otevřené, užší)
  • nadlimitní řízení (otevřené, užší)
  • jednací řízení s uveřejněním (podlimitní, nadlimitní)
  • jednací řízení bez uveřejnění (s jedním nebo více uchazeči)
  • odstranění (soutěžní dialog)

 


 

Problematice veřejných zakázek věnujeme web www.profitender.cz, kde najdete nejenom kompletní výčet našich služeb, ale také aktuální zpravodajství z této oblasti.

Pokud máte zájem o více informací o tom, jak by naši specialisté mohli pomoci vašemu projektu, obraťte se na nás bez váhání buď telefonicky na čísle 255 78 55 80 nebo na emailu profitender@profitender.cz.