Volejte zdarma
800 190 163

Kontaktní formulář:
Žádost o dotaciPoradenské služby po celou dobu přípravy projektu. Všechny konzultace provádíme pro klienta zdarma, zajišťujeme komplexní služby včetně komunikace s orgány veřejné správy, kompletaci žádostí a formulářů, formulaci podnikatelského záměru a další služby související s projektem.

Zpracování žádosti o poskytnutí dotace

V rámci zpracování žádosti pro vás zařídíme:

  • registraci do elektronických systémů pro vypracování žádosti o poskytnutí dotace

  • vypracování harmonogramu realizace včetně členění na dílčí etapy dle potřeb klienta nastavení a zpracování detailního rozpočtu projektu včetně rozdělení způsobilých výdajů do jednotlivých rozpočtových kapitol

  • identifikaci rizik a návrh vhodných preventivních opatření

  • nastavení horizontálních, závazných a monitorovacích ukazatelů projektu

  • kompletní zpracování podnikatelského záměru / studie proveditelnosti

  • kompletaci všech povinných příloh žádosti o poskytnutí dotace

  • kompletní vypracování a podání žádosti o poskytnutí dotace (OPPIK, OPŽP, programy TA ČR, evropské mezinárodní programy a další)


 S pomocí našich odborníků můžete ušetřit čas váš i vašich zaměstnanců. Podání žádosti o dotaci s naší pomocí vám několikanásobně zvýší šanci na její získání, zejména díky minimalizaci rizika chyb či nepřesností v odevzdávaných dokumentech.

Více než 98 % našich žádostí je úspěšně schváleno.

 Pokud máte zájem o využití jakékoliv z výše uvedených služeb, neváhejte a obraťte se na nás prostřednictvím zelené linky 800 190 163, emailu enovation@enovation.cz nebo kontaktního formuláře, který naleznete v levém menu.