Puzzle úspěchu: složte si dotační možnosti pro své podnikání

Dozvědět se více

Vše o dotacích na rozvoj mobilní infrastruktury sítí 5G

3. března vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu další výzvu zaměřenou na mobilní infrastrukturu na venkově. Zajímá vás, co vše výzva obnáší? Pak čtěte dále.

10. 3. 2023
Dotace pro podnikatele

V pořadí již 3. výzva zaměřená na Digitální vysokokapacitní sítě je právě otevřena s alokací celých 300 mil. Kč. 

O co jde

Cílem výzvy je vybudování pasivní infrastruktury základnových stanic pro sítě 5G, jež umožní spolehlivé poskytování mobilních služeb 5G koncovým zákazníkům. Projekty musí probíhat v investičně náročných místech na venkově České republiky, kde selhávají tržní mechanismy, tj. zde dosud nejsou vybudovány sítě 4G (LTE) nebo 5G.

Žádat o dotaci můžete ode dneška (10. 3. 2023) až do 5. 6. 2023. Vzhledem k náročnosti projektů nicméně doporučujeme jednat rychle.

Kdo může žádat

 • Malé, střední i velké podniky na celém území ČR včetně hl. města Prahy podnikající v jednom z následujících oborů:
  • telekomunikační činnosti,
  • stavebnictví, 
  • pronájem nemovitostí.

Jaké výdaje s dotací pokryjete

 • Akviziční náklady na získání lokality pro umístění základnové stanice, 
 • náklady na získání soukromoprávního titulu pro užívání relevantní nemovitosti, vedlejší realizační náklady,
 • vypracování stavebního projektu autorizovaným projektantem,
 • dodávka a výstavba věží/stožárů/rooftopů pro základnové stanice,
 • dodávka a pokládka kabelových chrániček a optických kabelů do kabelových chrániček,
 • dodávka a montáž vyzařovacích kabelů v železničních tunelech,
 • dodávka a výstavba zařízení pro napájení elektrickou energii i kontejnerů pro technologii,
 • dodávka a montáž další související pasivní infrastruktury dle projektové dokumentace.

Kolik získáte

 • 0,2 - 7 mil. Kč na 1 projekt přičemž maximálně dotace pokryje 94 % způsobilých výdajů,
 • projektů můžete připravit více najednou, celkově však v takovém případě smíte žádat o max. 100 mil. Kč.

Na co si dát pozor

 • Nutností je být registrován jako podnikatel v elektronických komunikacích u Českého telekomunikačního Úřadu,
 • musíte také doložit smluvní vztah s držitelem rozhodnutí o přídělech kmitočtů v pásmech určených pro zajišťování sítí a poskytování služeb ve standardu 5G,
 • žadatel může v jedné své žádosti žádat o dotaci na více projektů, celkově však žádost o dotaci musí být maximálně do výše 100 mil. Kč a všechny projekty v jedné žádosti musí být umístěny v jednom regionu na úrovni NUTS 3 (kraj). 

Svěřte svůj projekt jedničce na trhu

Těžko byste hledali partnera, který se v dotacích na vysokokapacitní sítě vyzná lépe než enovation.

V minulé výzvě tohoto programu, jsme klientům pomohli získat dotace za 2,6 mld. Kč, přičemž alokace celé výzvy byla 2,85 mld. Kč.

Rádi pomůžeme i vám.

Domluvte si konzultaci

 

Buďte vždy první, kdo se dozví o nových možnostech financování a úspor

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.