Trápí vás energetická a inflační krize? Máme pro vás řešení.

Zjistit více

Kybernetická bezpečnost

Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury. Níže naleznete předběžné informace k chystané výzvě.

Před podáním žádosti musí být projekt dobře technicky připravený. Je třeba se zaměřit především na stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu. V případě stavebních prací musí být žadatel projektu rovněž i vlastníkem objektu (nelze tedy stavby realizovat v pronajatých objektech). Podporované jsou hlavní (85 %) a vedlejší aktivitu projektu (15 %) . Cloudová řešení jsou podporovány pouze do doby ukončení realizace projektu.
 

Příjem žádostí bude brzy spuštěn

 • Na co lze čerpat:
  informační a komunikační systémy včetně infrastruktury

 • Kdo může čerpat:
  organizační složky státu, příspěvkové organizace, kraje, obce, zdravotnická zařízení

 • Procent podpory:
  až 85 %

Kybernetická bezpečnost

Chci konzultaci zdarma

Na co lze žádat dotaci

Hlavní aktivity projektu (min. 85% způsobilých výdajů)

 • pořízení majetku (HW / SW – DHM, DNHM - vč. Implementace, zaškolení obsluhy, testovacího provozu a provozní dokumentace a nebytné výdaje na přizpůsobení či konfiguraci stávajících systémů z důvodu kompatibility)
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření,
 • výdaje na stavební úpravy a stavební práce na realizaci bezpečnostních technických opatření, zejména opatření fyzické bezpečnosti nebo omezení přístupu k zařízením průmyslových řídicích systému (zejména stavební úpravy serverovny a související infrastruktury např. za účelem instalace a montáže protipožárního systému, přístupového a zabezpečovacího systému, instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně elektrocentrály instalace a montáže klimatizace a vzduchotechniky a s tím související kompletační a dokončovací práce)

Vedlejší aktivity projektu (max. 15% způsobilých výdajů)

 • Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu:
  • výdaje na zpracování studie proveditelnosti,
  • výdaje na zpracování zadávacích podmínek k zakázkám a na organizaci výběrových a zadávacích řízení,
  • výdaje na bezpečnostní audit a penetrační testy,
  • odborné konzultace a dozor při implementaci,
  • výdaje na cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
  • technický dozor investora, BOZP, autorský dozor,
  • projektová dokumentace pro stavební úpravy,
  • náklady na administraci výběrového řízení.
 • Povinná publicita (v souladu se stanovenými pravidly).

Jaká je výše dotace

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 2 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 300 000 000 Kč

Kdo může dotaci získat

 • organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce (kromě Prahy a jejích částí),
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
   
 • Nemocnice a zdravotnická zařízení (tyto subjekty budou mít vlastní výzvu).

Jaké jsou podporované aktivity

 • fyzická bezpečnost,
 • nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,
 • nástroj pro ověřování identity uživatelů,
 • nástroj pro řízení přístupových oprávnění,
 • nástroj pro ochranu před škodlivým kódem
 • nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů,
 • nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních událostí,
 • nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí,
 • aplikační bezpečnost,
 • kryptografické prostředky,
 • nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a
 • bezpečnost průmyslových a řídicích systémů.

 

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.