Jak inovovat produkty a zefektivnit procesy ve firmě? Ušetřit na energiích a zlevnit fungování společnosti?

Máme pro vás řešení

Kybernetická bezpečnost

Dotace pro veřejný sektor na zvýšení kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních systémů včetně její infrastruktury. 

Program uzavřený

 • Příjem žádostí:
  do 28. 2. 2023

 • Na co lze čerpat:
  informační a komunikační systémy včetně infrastruktury

 • Kdo může čerpat:
  organizační složky státu, příspěvkové organizace, kraje, obce (kromě Prahy), nestátn..nezisk.org., zdravotn.zařízení

 • Procent podpory:
  až 85 %

Kybernetická bezpečnost

Chci konzultaci

Na co lze žádat dotaci

Přímé výdaje

 • Pořízení drobného hmotného a nehmotného majetku (HW/SW) ,
 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (HW/SW) ,
 • Cloudová řešení (do doby ukončení realizace projektu),
 • penetrační testy související s pořízeným technickým opatřením,
 • výdaje na koncová zařízení nezbytná pro realizaci technických opatření,
 • Výdaje na stavební úpravy a stavební práce,
 • DPH.

Nepřímé výdaje

 • Dokumentace žádosti o podporu,
 • projektová dokumentace a dokumentace pro realizaci projektu,
 • administrativní kapacity a řízení projektu,
 • poplatky,
 • režijní, provozní a další náklady (nájemné, energie, úklid,...),
 • povinná publicita.

Jaká je výše dotace

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů vč. DPH: 50 000 000 Kč.

Kdo může dotaci získat

 • Organizační složky státu,
 • příspěvkové organizace organizačních složek státu,
 • státní organizace a státní podniky,
 • kraje,
 • organizace zřizované nebo zakládané kraji,
 • obce (kromě Prahy a jejích částí),
 • organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
 • zdravotnická zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb.

Na co si dát pozor

Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o dotaci!

 

 

 

Napište nám nebo volejte 222 523 549

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.