EUROSTARS

Vyvíjíte společně se zahraničními partnery? Získejte dotaci až 13 mil. Kč z evropských fondů na mzdy pracovníků a materiál.

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 31. 12. 2018

 • Na co lze čerpat:
  na podporu mezinárodních projektů výzkumu a vývoje

 • Kdo může čerpat:
  malé a střední podniky

 • Procent podpory:
  až 60 %

Podmínky pro zisk dotace

 • být výzkumnou organizací nebo podnikem
 • vysoký tržní potenciál a inovativnost řešení na úrovni EU
 • realizace projektu je možná i v Praze
 • partneři jsou ze zemí Eurostars (EU plus několik dalších)
 • smlouva o spolupráci mezi partnery

Na co lze dotaci použít

 • na mzdy pracovníků, užitý materiál
 • smluvní výzkum, odpisy
 • režijní náklady

Kolik získáte

 • získáte podporu na 50–60 % vašich nákladů
 • výzkumné organizace mohou získat podporu až 100 %
 • maximálně cca 13 milionů Kč podpory je v projektu na náklady partnerů z ČR

Co dotační program podporuje

 • výzkumná a vývojová činnost – práce lidí, kteří mají za cíl přicházet na trh s inovativními postupy a řešeními
 • pokrytí souvisejících nákladů – náklady spojené s výzkumem nebo vývojem, náklady na materiály, režie, služby a jiné

Proč spolupracovat s námi

 

 • Ze 40 specialistů sestavíme tým na míru vaší firmě.
 • Umíme kombinovat různé zdroje financování a úspor.
 • Za 10 let jsme zpracovali přes 600 projektů v hodnotě 21 mld. Kč.

enovativní TIP

S přípravou dotační žádosti je potřeba začít co nejdříve. Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.