Národní plán obnovy: první dotace už v říjnu!

Více na webinářích

Regiony 2021 - Národní sportovní agentura

Program je otevřen

 • Příjem žádostí:
  do 30. 9. 2021

 • Na co lze čerpat:
  projektová příprava, stavební práce, nákup nemovitého majetku, vybavení

 • Kdo může čerpat:
  sportovní kluby, tělovýchovné jednoty, města a obce

 • Kolik může projekt získat:
  1 - 40 mil. Kč

 • Procent podpory:
  až 70 %

Regiony 2021 - Národní sportovní agentura

Volejte ZDARMA 800 190 163
Chci konzultaci zdarma

Jaké jsou podporované aktivity

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice. Podpořeny budou následující aktivity:

 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor (včetně nástaveb a přístaveb),
 • výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
 • vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.

Na co lze žádat dotaci

Do způsobilých výdajů, v rámci této výzvy, lze zahrnout:

 • projektové a přípravné činnosti, které bezprostředně úzce souvisí s realizací akce,
 • nezbytné posudky autorizovaných osob či soudních znalců apod.; tyto výdaje mohou být uplatněny maximálně do výše 25 tis. Kč,
 • nákup nemovitého majetku,
 • zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě, cesty apod.),
 • stavební práce úzce související s realizací investice,
 • prvotní publicitu (např. informační cedule), přičemž platí, že tyto výdaje mohou být uplatněny maximálně do 10 tis. Kč,
 • pořízení dlouhodobého majetku, pokud se jedná o majetek, který je nezbytný pro plnohodnotnou realizaci akce,
 • dodávky vybavení v rámci akce, které je nezbytné pro plnohodnotnou realizaci akce.

Kdo může žádat o dotaci

 • Spolek splňující podmínky a vyvíjející činnost v oblasti sportu po dobu minimálně 2 let jako svou hlavní činnost, a to včetně pobočného spolku. Jedná se pouze o sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které jsou vlastníky sportovního zařízení. 
 • Územně samosprávné celky, Město a obec, které sportovní zařízení vlastní a dlouhodobě ho pronajímá sportovnímu klubu nebo tělovýchovné jednotě, které tato sportovní zařízení provozují.

Forma a výše podpory

 • Popora až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Povinná finanční spoluúčast musí činit min. 30 % z celkových způsobilých výdajů.
 • Vaše investice by měla být minimálně 1,5 mil. Kč.
 • Minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč. Maximální výše dotace může být 40 mil. Kč.

Hlavní podmínky 

 • V případě staveb mít platné stavební povolení, které musí být pravomocné ke dni podání žádosti. Každý žadatel může podat pouze jednu žádost.
 • Žadatel musí být vlastníkem nemovitých věcí, které jsou předmětem investičního záměru.
 • Majetek pořízený z dotace bude po dobu minimálně 10 let od jeho pořízení využíván za účelem, pro který je dotace poskytována.
 • Poskytnutá dotace nesmí být použita na podnikatelskou činnost sloužící k vytváření zisku.
 • A další.

Je dobré vědět

Výzva není určena pro výstavbu a rekonstrukci následujících sportovních zařízení:

 • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
 • tréninkový zimní stadión,
 • plavecký bazén 25 m,
 • fotbalový stadión s kapacitou od 4 500 diváků
 • sportovní hala určená pro halové míčové sporty s kapacitou od 3 500 diváků
 • multifunkční sportovní hala pro lední hokej a další sporty/akce s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletický stadion s kapacitou od 5 000 diváků,
 • atletická hala s kapacitou od 1 500 diváků,
 • cyklistický velodrom s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • rychlobruslařská hala/stadión s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity,
 • plavecký bazén 50 m s parametry pro konání mezinárodních soutěží, včetně odpovídající divácké kapacity.

Dále není určena pro:

 • dopravní nebo dětské hřiště, aquapark, veřejné koupaliště, cyklostezky, veřejné volnočasové sportoviště,
 • o hřiště, tělocvičny a obdobná zařízení, které se nacházejí nebo by se měly nacházet ve školní budově či areálu školy,
 • samostatné pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo dlouhodobého nehmotného majetku.

 

 


   

Napište nám nebo volejte zdarma 800 190 163

Všechny položky označené hvězdičkou * jsou povinné.